Cykelvänlig arbetsplats

För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln har vi tagit fram utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats Sundsvall”.

Utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats Sundsvall” är öppen för alla arbetsplatser i Sundsvall med minst tio medarbetare. För att få utmärkelsen ska man uppnå sju kriterier. I september diplomeras de arbetsplat­ser som uppnåt dem.

1. Anmäl ditt intresse

Anmäl dig och din arbetsplats via webbformuläret nedan.

2. Utse en arbetsgrupp och arbeta med kriterierna

Arbeta utifrån de kriterier som finns för Cykelvänlig arbetsplats Sundsvall. Alla kriterier ska vara uppfyllda senast den 31 augusti 2017. Under september kommer vi ut för att kontrollera om kriterierna är uppfyllda.

3. Diplomering

Alla arbetsplatser som uppfyller kriterierna får utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats Sundsvall”, ett diplom, en fin skylt till entrén och visas upp här på sundsvall.se.

 • Vi har tillgång till cykelparkering för anställda och besökare i nära anslutning till entrén med möjlighet att kunna låsa fast cyklarna i ramen i cykelstället.

Placera cykelparkeringen väl synlig för besökare och anställda. Tänk på att det ska gå att låsa fast cyklarna i ramen i cykelstället. Cykelstället bör även vara bra belyst och tas väl omhand under vintersäsong genom att det snöröjs och halkbekämpas. Cykelparkering med tak är att föredra. Antalet cykelparkeringar ska motsvara arbetsplatsens behov.

 • Vi har tillgång till en cykelpump & enklare cykelverktyg i receptionen/entrén som är enkel för alla att använda.

Tänk på att placera cykelpump och verktyg i anslutning till entrén. Om skiftarbete förekommer på arbetsplatsen är det viktigt att cykelpump och verktyg är tillgängliga dygnet runt.

 • Vi tillhandahåller tjänstecyklar som kan nyttjas av alla anställda.

Tjänstecyklarna ska vara lättillgängliga och medarbetarna ska känna till var de finns, placera dem gärna i nära anslutning till entrén. Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och vara lätta att använda. Tjänstecyklarna ska vara utrustade med dubbdäck under vintersäsongen. Med fördel kan en eller flera av tjänstecyklarna vara el-cykel.

 • Vi erbjuder cykelhjälmar som kan användas vid tjänsteresor.

Tänkt på att cykelhjälmarna ska vara lättillgängliga för medarbetarna samt ha godkänd CE-märkning och kunna justeras för att passa olika huvudformer.

 • Vi har en cykelansvarig, cykelinspiratör eller motsvarande på arbetsplatsen.

Personen ansvarar för frågor om cykelinköp, service, utrustning, policyfrågor, information till anställda, evenemang, uppmuntran etc.

 • Vi har cykelrelaterad information på vårt intranät, i personaltidningen etc.

Cykelrelaterad information kan exempelvis handla om det interna cykelarbetet, hur tjänstecykel bokas, var pump och hjälm finns, företagets policy för cykling, personalerbjudanden och evenemang m.m.

 • Vi har en rutin för hur nyanställda får information om resepolicy & tjänstecyklar.

Vid en introduktion ska varje nyanställd få en genomgång kring resepolicyn och vad som gäller för tjänstecyklarna samt hur de bokas.

Cykelvänlig arbetsplats

Här är de arbetsplatser som uppfyllde kriterierna för cykelvänlig arbetsplats 2017:

 • KFX HR – partner Nord
 • SPV Statens tjänstepensionsverk
 • Drakstadens Omsorg AB
 • Mobility management – Gatuavdelningen

Här är de arbetsplatser som uppfyllde kriterierna för cykelvänlig arbetsplats 2016:

 • KFX HR-partner
 • Gatuavdelningen, Sundsvalls kommun

Kontakt

Angelica Lindqvist Projektledare, Hållbart resande

060-19 15 39

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.