Ansök om bidrag till enskilda vägar

Du kan söka bidrag från kommunen för drift och underhåll av enskild väg.

En samfällighetsförening kan ansöka om bidrag till drift och underhåll av en enskild väg med statsbidrag. Det kommunala bidraget får inte överstiga 15 % av stadsbidraget. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om det kommunala bidraget.

Om du är fast boende och har en utfartsväg som är längre än 150 meter, kan du ansöka om bidrag till drift och underhåll av vägen. Väglängden räknas fram till bostadshusets omedelbara närhet men de första 150 m på vägen räknas inte in. Det innebär att om din väg är 500 m lång, så kan du ansöka om bidrag för 500-150 = 350 m väg. Bidraget är 3,50 kronor per bidragsberättigad meter väg.

Lägsta belopp som utbetalas är 500 kronor. Bidragen betalas ut i efterskott, vanligen i februari-mars. Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om det kommunala bidraget.

Det går inte att söka kommunalt upprustningsbidrag.

Ansökningsblankett bidrag till enskild väg utan stadsbidrag

 

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.