Arbete på väg – Trafikanordningsplan

Arbeten du utför på gator och trottoarer eller liknade måste planeras noggrant för att ge skydd åt alla som berörs. Här kan du ta del av hur du går till väga.

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas. Särskild omsorg ska ägnas de oskyddade trafikanterna. Det är viktigt att planen är måttsatt.

Ansökan gör du via systemet ISY Case där du också kan ansöka om schakttillstånd. Systemet hittar du här. Första gången du ska ansöka om tillstånd måste du registrera en ny användare. Se nedan för lathund och guide hur du går tillväga.

Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv eller av honom anlitat entreprenör eller konsult. Ansökan ska vara inskickad senast två veckor innan arbetet påbörjas.  Arbete får inte påbörjas innan trafikanordningsplanen är beviljad.

Handboken ”Arbete på väg” som Sveriges kommuner och Landsting har tagit fram gäller vid arbete där kommunen är väghållare. Du hittar handboken nedan.

Kontakt

Kundtjänst Drakfastigheter Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater m.m.

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

6.30-16

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.