Sandupptagning

Här hittar du information om sandupptagningen i Sundsvall.

Sand och grus på gator och trottoarer tas bort enligt en turordning som skiftar. Det är ett rullande schema, så är ditt område först i år blir ditt område sist nästa år. Området som är sist i år åker upp ett steg i schemat inför nästa år. Observera att tidplanen förutsätter att vädret tillåter sandupptagning.

Schemat för 2019 års sandupptagning publiceras här så snart den är klar.

  • Cirka 16 000 ton sandningsgrus sprids varje vinter av gatuavdelningen.
  • Gruset från gångvägar och lokalgator sorteras och återanvänds vid asfaltstillverkning.
  • Sandupptagningen kostar varje år ca 4 miljoner kronor.
  • Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser.
  • Sandupptagningen är viktig av flera skäl – några av dessa är miljö, trafiksäkerhet och trivsel.

Om allt går som planerat kommer sanden att vara uppsopad i början av juni.

Vatten binder dammet

För att gatusopningen ska damma så lite som möjligt kör en vattenbil före arbetslagen för att binda dammet när det sopas upp. Varje arbetslag använder en traktor med en så kallad sopvals som sopar sanden mot vägkanten. Sedan kommer en lastbil som sopar upp sanden på lastbilsflaket.

Under sandupptagningsperioden är det extra viktigt att du parkerar rätt och följer både datumparkeringen och den provisoriska skyltningen så att sopmaskinerna kommer fram.

Det händer att grus och sand kan bli kvar på vissa ställen. Det beror på att parkerade bilar och andra hinder gör det svårt att komma åt all mark. Därför är det mycket viktigt att respektera de parkeringsförbud som tillfälligt gäller under sandupptagningen.

Fastighetsägaren får sopa ut sanden från trottoarer/gångbanor utanför fastigheten ut på gatan, i vägkanten intill trottoaren. Detta måste dock göras innan kommunen sopat gatan. Sand från gårdar eller parkeringsplatser samt löv och annat trädgårdsavfall får inte sopas ut på gatan.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Linnéa Lång Kommunikationsstrateg

060-19 13 31

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.