Mobility Management

Beteendepåverkande åtgärder som främjar och inspirerar till mer hälsosamma och hållbara resor.

I Sundsvalls kommun har vi som mål att kraftigt minska biltrafiken och ersätta bilresor med mer hållbara alternativ så som gång, cykel eller kollektivtrafik. Detta för att minska koldioxidutsläppen från biltrafiken, förbättra luftkvalitén och få renare luft i Sundsvall.

Mobility Management är mjuka åtgärder som användas för att påverka resan innan den börjar. Det handlar om att främja hållbara resor och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Sundsvalls kommun har under lång tid arbetat med beteendepåverkande åtgärder i flera olika projekt och prova-på-kampanjer.

Projekt inom Mobility management:

Varje vinter väljs olika målgrupper ut som får testa på att vintercykla. Vintercyklisten genomförs både för att fler ska få testa på hur det är att cykla på vintern men även för att förbättra den kommunala vinterväghållningen. Projektet har pågått sedan vintern 2012/2013 och under åren har fler än 450 stycken deltagit.

För att visa fördelarna med elcykel erbjuder Sundsvalls kommun möjligheten att låna elcykel gratis under två veckor. Förutom vanliga elcyklar finns även olika varianter av ellådcyklar och cykelvagnar. Utlåningen har pågått sedan 2016. Läs mer: https://sundsvall.se/elcykel

Under tre månader testar fem familjer på att leva så bilfritt de kan och använder inte sin privata bil i den utsträckning de annars gör. Till sin hjälp har varje familj en elcykel, en ellådcykel samt busskort. Syftet med projektet är att samla in kunskap och insikter kring hur det är att leva bilfritt och vad som krävs för att underlätta för ett sådant typ av leverne. Projektet genomförs för första gången och pågår under 1 september-30 november 2021.

Trafiklådan

Foto: Sundsvalls kommun

Under flera år har Sundsvalls kommun aktivt arbetat för att få fler barn och unga att gå eller cykla till skolan. För att underlätta för lärare i undervisningen om trafik har en trafiklåda tagits fram. Lådan innehåller lärarhandledning och material för att kunna lyfta trafikfrågor i undervisningen på ett roligt sätt. Trafiklådan passar elever i förskoleklass till årskurs 3 och är tillgänglig för alla skolor i Sundsvalls kommun. Trafiklådan har vidare utvecklats och breddats genom arbetet i Trask o hoj samt Förskolepåsen.

Förskolepåsen är ett samlingsmaterial för att öka medvetenheten om viktiga frågor som rör hållbart resande, luftkvalitet, nedskräpning, trafiksäkerhet och en bättre levnadsmiljö för våra barn att växa upp i. Materialet riktar sig till pedagoger och föräldrar och lämpar sig för barn i åldern 3-5 år. Läs mer: https://traskohoj.sundsvall.se/startsida/forskola/

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för flertalet sjukdomar. Utvecklingen behöver vändas och mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga behövs. Trask o hoj är ett koncept som tagits fram för att göra det enkelt att integrera frågor som rör trafik, hälsa och miljö i undervisningen. Ambitionen är att innehållet ska vara inspirerande, hjälpsamt och leda till roliga lektioner samt utvecklande diskussioner tillsammans med eleverna. Trask o hoj finns tillgängligt för alla grundskolor i Sundsvalls kommun och riktar sig främst till elever i förskoleklass till årskurs 6. Läs mer: https://traskohoj.sundsvall.se/

För att uppmuntra fler arbetsplatser att göra det enklare för sina medarbetare att cykla till och från jobbet samt i tjänsten togs utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats Sundsvall fram. För att få utmärkelsen skulle sju kriterier uppnås. Projektet är vilande just nu.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.