Cykla i naturen

För att samsas med andra och minimera slitaget på naturen är det viktigt att visa respekt och följa allemansrättens grundregel ”inte störa, inte förstöra”.

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan, eller stör andra människor eller djur.

  • Respektera hemfridszonen, så att du inte stör boende. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.
  • Passera andra utan att skrämmas. Sänk farten, och gör andra uppmärksam på att du kommer. Säg hej, eller stanna och ta en pratstund. Uppträd aldrig som att du har företräde som cyklist.
  • Håll kontroll på din cykel. Kör aldrig över din förmåga. Trafikförordning förskriver att alla fordon ska framföras med kontroll i alla lägen, det gäller även cykel. Cyklisten ska kunna stanna före varje förutsägbart hinder.
  • Lämna inga spår. Undvik fuktiga och blöta leder, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna. Undvik att cykla över känsliga marktyper, till exempel lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker. Hitta andra vägar.
  • Skräm aldrig djur. Stanna vid möte med häst, eller vilda djur, och visa respekt genom att ta det extra lugnt vid passage, eller välja en annan väg.
  • Planera din cykling. Gör dig bekant med terrängen, lär dig din utrustning och din egen förmåga.

Allemansrätten ger möjlighet att cykla i naturen. Det omfattar även hela Sundsvalls kommun.

Det finns en del områden du inte ska cykla i som, över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis i åkrar med växande gröda, får du inte cykla. Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Är inte tillåtna i naturen enligt terrängkörningslagen. Förbudet omfattar även eldrivna cyklar.

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om vad som gäller för Allemansrätten och cykling.

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.