Plankartor

Här hittar du kartor som visar kommunens översiktliga planering och detaljplaner i kommunen.

Översiktlig planeringskarta

Översiktsplanen i kartform hittar du i den digitala planeringskartan. Här ser du markanvändningen i det område du är intresserad av. Du kan läsa mer om kommunens Översiktsplan Sundsvall 2021 här på webbplatsen.

Användartips planeringskartan

  • Längst ned till höger på sidan kan du välja bakgrundskarta genom att välja “Karta” eller “Foto”.
  • Till vänster kan du använda plus- eller minusverktyget för att zooma in och ut i kartan.
  • Till höger hittar du lagerlistan där du kan bocka för det du vill titta på. Det går att öppna och stänga undermappar med plus- och minusikonerna.
  • I toppen av sidan hittar du flera olika verktyg. Med dem kan du rita eller mäta i kartan, skriva ut med mera.
  • Med i-verktyget kan du få information om den plats du klickar på i kartan. När du öppnat en informationsruta för ett utpekat utvecklingsområde finns en klickbar länk till aktuell text i översiktsplanen.

Teckenförklaring planeringskarta

Hitta befintlig detaljplan i detaljplanekartan

I detaljplanekartan kan du hitta befintliga detaljplaner, här finns även länkar till planhandlingar och plankartor.

Detaljplanekartan

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.