Resor Hållbara familjen

Genom att välja alternativ till bil och flyg när vi reser kan vi påverka vår miljö på ett positivt sätt.

Ibland måste vi välja flyg och ibland är bilen det bästa alternativet, men inte alltid.

Cykla

Du som väljer att cykla till arbetet eller fritidsaktiviteten eller bara för att det är kul får förmodligen ett friskare liv på köpet. Väljer du cykeln i stället för bilen minskar du dessutom koldioxidutsläppen i vår miljö. Dessutom sparar du pengar, du får tanka med muskelkraft i stället för med bensin. I Sundsvall arbetar vi med att få fler att cykla, läs mer på cykla och gå i Sundsvall.

Res med buss

Om det är för långt att gå eller cykla till arbetet kan buss vara ett bra alternativ. I Sundsvalls stadstrafik används nya elhybridbussar som ger mycket bättre luftkvalitet. Bytet till elhybrider minskar avgasutsläppen med upp till 50 procent och minskar kostnaderna för bränsle. Dessutom minskar bullret med elhybridbussarna som kör tystare än de förra bussarna. Mer information om busstrafiken hittar du på Din Tur.

Res med tåg

Ska du resa lite längre i Sverige kan tåget vara ett bra alternativ till flyget. SJ har information om flera tågoperatörer i Sverige. I Sundsvall möts tre olika tåglinjer, Ostkustbanan, Ådalsbanan och Mittbanan. Nu finns även planer på att bygga ett nytt Resecentrum i Sundsvall och förslag på att förbättra kapaciteten på Ostkustbanan.

Kör bil miljöklokt

I Sundsvall finns många möjligheter att “tanka” din elbil, nya elladdningsstationer finns både i centrum och i Birsta samt på flera parkeringsplatser. Du har även möjlighet att tanka med fordonsgas. Ett annat sätt att köra miljövänligt är att samåka eller att välja dubbfria däck under vintern. Dubben river upp partiklar i luften som är skadliga för vår hälsa. I Sundsvall har vi tagit fram åtgärdsprogrammet Luften i Sundsvall för att komma till rätta med vår dåliga luft och vi gör redan mycket för att få bättre luft. Sundsvall är också med och satsar på Internationellt arbete där vi tillsammans strävar efter att skapa en fossilfri transportkorridor mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim och samtidigt bidra till tillväxt i regionen. Läs mer om var du tankar ditt miljöfordon.

Tvätta bilen på rätt sätt

När du ska göra ren din bil är det klokt att inte göra det hemma på tomten. Läs mer om hur du ska gå tillväga för att tvätta din bil rätt.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.