Lämna sidan snabbt Så döljer du ditt besök på webben

Vad är våld och misshandel?

Vad är egentligen våld och misshandel och vart vänder man sig?

Hit vänder du dig

Vid akut situation – ring 112

I en akut våldssituation ringer du alltid SOS alarm, telefonnummer 112.

Mottagningsgruppen för familje- och vuxenstöd

Du kan ringa till mottagningsgruppen för familje- och vuxenstöd på telefon 060-19 22 62:

Telefontider:

  • Måndag och tisdag, klockan 9-11 och 13-15
  • Onsdag, klockan 9-11
  • Torsdag och fredag, klockan 9-11 och 13-15.

Socialjouren – kvällar och helger

Telefon 060-12 61 82
Till socialjouren kan du ringa på kvällar och helger om en situation uppstår som du inte kan klara upp själv. Det kan till exempel handla om bråk, missbruk eller barn som far illa.

Stödcentrum

Hos stödcentrum får du råd och stöd när det när det gäller våld i nära relationer eller sexualbrott. När vi talar om våld tänker de flesta på knytnävsslag, blod och blåmärken. Men våldet kan ta sig uttryck i en mängd olika handlingar.

Fysisk misshandel är när någon:

slår, biter, sparkar, knuffar, nyper, luggar, skakar, håller fast, drar eller släpar, tar strypgrepp, hotar med vapen eller vållar skada.

Psykiskt misshandel är när någon:

hotar, hotar i relation till barnen, ger kränkande kommentarer, skrämmer, isolerar eller skambelägger.

Sexuellt våld är när någon:

utsätter dig för påtvingade sexuella handlingar som du inte vill vara med om.

Materiellt våld eller ekonomiskt utnyttjande är när någon:

förstör dina personliga tillhörigheter, utpressar dig, tar kontroll över din ekonomi.

Barnmisshandel är när föräldrar eller andra vuxna:

orsakar skada på barnets kropp, orsakar sjukdom hos barnet, orsakar smärta, fysiskt bestraffar barnet till exempel genom att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga eller förmedlar till barnet att det är värdelöst, inte älskat eller oönskat genom exempelvis kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning, avvisande eller isolering.

Bristande omsorg

När vårdnadshavare inte ser till att barnet får mat, kläder, sjukvård eller den skötsel det behöver.

Försummelse

Detta drabbar framförallt äldre och funktionshindrade. Inte få tillräckligt med mat, bristande hygien, felaktig medicinering, att försvåra i stället för att underlätta vardagen.

Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad, kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket eller “signaler” som ofta inte uppfattas av andra utanför relationen. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Akut hjälp
Barnahus Västernorrland
Misstanke om barn som far illa
Möte mellan ung gärningsman och offer, medling
Stöd till unga brottsoffer
Stödcentrum för våldsutsatta vuxna
Stödcentrum för våldsutövande vuxen
Våld i nära relationer eller sexualbrott

Andra webbplatser

BRIS 116 111
Barnens hjälptelefon
måndag-fredag, klockan 15.00-19.00
lördag-söndag, klockan 15.00-19.00

BUP-mottagning i Sundsvall, 1177 Vårdguiden
Kvinnofridslinjens sida, telefon 020-50 50 50
Terrafem, rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst
UMO, din ungdomsmottagning på nätet
Västernorrland mot våld

Kontakt

Mottagningsgrupp, barn- och vuxenstöd

060-19 22 62

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Öppettider

Öppettider sommar
Måndag-fredag, 8.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Öppettider vinter
Måndag-fredag, 8.30-16.30 (lunchstängt 12.00-13.00)

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.