Stödcentrum för våldsutsatta vuxna

Alla i familjen behöver stöd utifrån sin situation när det finns våld, eller misstanke om våld, i familjen.

Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år och är utsatt för eller har blivit utsatt för någon form av våld av någon närstående. Om du är orolig att dina barn utsätts för våld av någon närstående kan du vända dig direkt till Socialtjänstens mottagningsgrupp 060-19 22 62.

Våld i nära relationer

Innebär psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld inom familjen. Begreppet omfattar handlingar som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. Detta innefattar även hedersrelaterat våld och förtryck.

För dig som:

 • känner dig rädd för någon närstående?
 • får höra elaka eller kränkande kommentarer av din partner?
 • blir hotad av din partner?
 • blir slagen?
 • är orolig för att barnen far illa av din utsatthet?
 • lever i ett förhållande där hem eller husdjur blir utsatta för våld?

För dig kan det vara bra att få prata om situationen.

Det kan ibland kännas svårt att börja berätta om sin relation. Många kan känna skuld över att de berättar och upplever att de sviker sin partner eller sina barn. Men, det är viktigt att komma ihåg att det alltid är den som gör någon annan illa som bär ansvaret och skulden för sina handlingar.
Även för den som utövar våld finns stöd och hjälp att få: Stödcentrum för våldsutövande vuxen

För våldsutsatta erbjuder vi:

 • Skydd vid behov
 • Information och rådgivning
 • Krishantering
 • Stödsamtal
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter

Vi har sekretess och kontakten är kostnadsfri. Du kan välja att vara anonym. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på sidan.

Andra kontakter:

 • Socialtjänstens mottagning (dagtid) – 060-19 22 62
 • Socialjouren (kvällar och helger) – 060-12 61 82
 • Polis – 112 för akuta ärenden
 • Polis – 114 14 för ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser
 • Kvinnojouren Sundsvall – 060-12 69 90

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Akut hjälp
Barnahus Västernorrland
Misstanke om barn som far illa
Möte mellan ung gärningsman och offer, medling
Stöd till unga brottsoffer
Stödcentrum för våldsutövande vuxen
Vad är våld och misshandel?
Våld i nära relationer eller sexualbrott

Andra webbplatser

Kvinnofridslinjen
Kvinnojouren Kvinnogemenskap Sundsvall
ROKS, Sveriges Kvinnojourer
NCK, Nationellt center för Kvinnofrid
Västernorrland mot våld

Kontakt

Stödcentrum för utsatta vuxna

060-19 84 40

Öppettider

Måndag - fredag 8.30-15.30

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
Lämna sidan snabbt