Barnahus Västernorrland

Vi hjälper barn och ungdomar i åldern 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott.

De brott det främst gäller är:

  • barn som utsatts för våld i nära relation
  • barn som utsatts för sexualbrott
  • barn som bevittnat våld i nära relationer

Här samarbetar socialtjänst, åklagare, barnklinik, polis och barnpsykiatri så att barnen bara behöver komma till ett ställe. Allt vi gör är anpassat till barnen.

Barn utsatta för våld

Misshandel stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, självkänsla och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. Tilliten till andra människar blir skadad. En följd av våldsamma upplevelser kan göra att barnet ser världen som oförutsägbar och fientlig.

Broschyr – Barnahus Västernorrland

Behöver en stödjande omgivning

Om barnets omgivning är uppmärksam och stödjande, ger barnet skydd och bekräftar dess upplevelser får barnet möjlighet att återhämta sig och utvecklas positivt.

Någon att prata med

Hos Barnahus får barn och ungdomar som blivit utsatta för våld och övergrepp någon att prata med  om sina upplevelser. Även föräldrar kan få samtalstöd.
Någon att prata med

Barn utsatta för sexualbrott

När någon utsätter ett barn för sexuella handlingar kallas det sexuella övergrepp mot barn. Barnet blir utsatt för något det inte förstår och inte är moget för.

Att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn är en allvarlig risk för att utveckla psykisk ohälsa.
Sexuella övergrepp mot barn

Barn som bevittnat våld

Visar oro, aggressivitet

Det är vanligt att barn som bevittnat våld visar tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. Många barn som bevittnar våld i hemmet kan också få psykiska och sociala problem senare i livet.

Vuxna vill ofta tro att barn inte hört eller sett något när misshandeln sker, men ofta hör och ser barnen mycket mer än de vuxna förstår. Att se en förälder bli utsatt för misshandel är en allvarlig form av psykisk misshandel.

Det kan vara lättare för barnet att prata med någon annan än den förälder som blivit misshandlad. Eftersom barnet inte vill göra sin förälder ledsen eller bekymrad.
Förälder – hjälp ditt barn

Är ett brottsoffer

Barn som varit närvarande och upplevt att en förälder blivit misshandlad av en närstående är ett brottsoffer och har rätt till stöd från samhället. Det innebär att barnet kan ha rätt till brottskadeersättning från staten.

Brottskadeersättning från Brottsoffermyndigheten
Ansök om brottskadeersättning

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Någon att prata med
Sexuella övergrepp mot barn
Förälder – hjälp ditt barn
Om Barnahus Västernorrland för barn och unga

Andra webbplatser

Bris
Barnahus Västernorrland

Kontakt

Carina Forslund Socialsekreterare

060-19 84 05

Skepparegatan 7, 1 trappa
(i parkeringshuset, Norrmalm)

Ingela Viklander Kontaktperson - Unga brottsoffer, rådgivning eller tidsbokning

060-19 84 12

För rådgivning eller tidsbokning

Besöksadress:
Skepparegatan 7, 1 tr, Sundsvall
Postadress:
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.