Lämna sidan snabbt Så döljer du ditt besök på webben

Möte mellan ung gärningsman och offer, medling

Medling är ett möte som en opartisk medlare håller mellan en ung gärningsman och dennes brottsoffer

Vad är medling?

Medling är när en ung gärningsman (13 till 21 år), dennes föräldrar och brottsoffret träffas i ett strukturerat möte med en opartisk medlare.

Syftet med medlingen är att ungdomar som begått brott inte ska återfalla i nya brott och att brottsoffret ska få upprättelse. Medling är ett frivilligt möte för båda parter som ska ge er möjlighet att prata om det som hänt.

Så här går det till

Medling erbjuds gärningsman och brottsoffer via socialtjänst eller polis. Du kan också själv ta initiativ till medling. Om båda parter vill delta, bokar en medlare en gemensam träff.

Medlarna är neutrala personer med särskild utbildning. Under medlingen finns möjlighet att sluta avtal om gottgörelse. Om medlingen genomförs före åtalsprövningen meddelas detta till åklagaren.

Du som har begått brott

  • Du får träffa den som blivit utsatt för brottet
  • Du får chans att be om ursäkt
  • Du får möjlighet att visa att du ångrar det du gjort
  • Du får möjlighet att visa att du vill “ställa till rätta” så långt det går
  • Du visar mod genom att möta den du gjort illa

Du som har utsatts för brott

  • Du får ett ansikte på den som gjort dig illa
  • Du får möjlighet att ställa frågor
  • Du får möjlighet att förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig

Reglerat av lag

Medlingen regleras genom Lagen om medling med anledning av brott som gäller sedan 2002.
Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Akut hjälp
Misstanke om barn som far illa
Stöd till unga brottsoffer
Stödcentrum för våldsutsatta vuxna
Stödcentrum för våldsutövande vuxen
Vad är våld och misshandel?
Våld i nära relationer eller sexualbrott

Kontakt

Göran Andersson Handledare, kontaktperson - medling

070-533 35 09

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.