Tandvårdsintyg

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad eller har insatser enligt LSS kan du få särskild hjälp när det gäller nödvändig tandvård.

LSS betyder: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Du kan ha rätt till nödvändig tandvård om du:

  • bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel äldreboende eller gruppboenden
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg (tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten)
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vad har du rätt till?

Det finns två förmåner du kan ha rätt till om du tillhör någon av de målgrupper som beskrivs i förra stycket.

För att bedöma om du behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre kan en tandhygienist eller tandläkare undersöka din munhåla och dina tänder. Det är en enklare undersökning och den görs där du bor. Munhälsobedömning kostar ingenting.

Du kan också ha rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att du kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Det kan handla om sådan tandvård som gör att det blir lättare kan tugga och att du slipper smärtor och obehag i munnen.

Hur får du denna hjälp?

Om kommunen bedömer att du har ett omvårdnadsbehov som ger díg rätt till särskild hjälp med tandvård erbjuds du en munhälsobedömning. Du får också ett intyg som ger dig rätt till tandvård till samma kostnad som annan sjukvård.

Har du insatser enligt LSS kan du vända dig till någon av följande:

  • Områdeschefen eller distriktsköterska, telefon 19 10 00 vx
  • Kommunens mottagningsgrupp, telefon 19 25 50
  • Gun Wallgren, administratör, telefon 19 10 76

Har du ett omfattande hjälpbehov och sjukvård i det egna hemmet eller bor på ett särskilt boende kan du vända dig till någon av följande:

Områdeschef eller distriktsköterska, telefon 19 10 00 vx
Kommunens mottagningsgrupp, telefon 19 25 50

Fler sidor på sundsvall.se

Ekonomiskt bistånd
LSS och LASS, stöd och service

Andra webbplatser

Tandvård, 1177 Vårdguiden
Landstingets tandvårdsstöd

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsgrupp för äldre och funktionsnedsatta

060-19 25 50

Norrmalmsgatan 4

Öppettider

Telefontider: vardagar 08.30-12.00, onsdagar stängt

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.