Rehabilitering

Om du råkat ut för sjukdom eller olycka som begränsar dig i vardagen och du behöver rehabilitering, ska du i första hand vända dig till din hälsocentral.

Inom kommunens rehabiliteringsenhet finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter (nya benämningen på sjukgymnaster) och rehabiliteringsassistenter. Vi ansvarar för rehabilitering vid ordinärt boende, boende med särskilt stöd enligt LSS, socialpsykiatrins boende, äldreboende, korttidsavdelning samt dagrehabilitering.

Arbetsterapeut och fysioterapeut gör bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga i de dagliga aktiviteterna i ordinärt boende och kan erbjuda intensiv och tidsbegränsad rehabilitering i ordinärt boende.

Hemrehabilitering vänder sig till personer som är motiverade och har rehabiliteringspotential efter nytillkommen sjukdom, skada eller nyligen har kommit hem från sjukhuset. Behandlingen är individuellt utformad och sker i vardagliga aktiviteter i hem och närmiljö. Vi ger information och handledning till anhöriga och hemtjänstpersonal i rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsterapeut och fysioterapeut hjälper dig också med bostadsanpassning och hjälpmedelsutprovning.

Arbetsterapeut och fysioterapeut gör en inflyttningsbedömning av personens aktivitets- och funktionsförmåga. Det kan resultera i vardagsrehabilitering och eller hjälpmedelsutprovning. Vardagsrehabilitering sker i samarbete med vårdpersonal och integreras till stor del i de dagliga aktiviteterna. Syftet med vardagsrehabilitering är att kunna klara vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Kontakt

Socialtjänsten

060-19 10 00

Socialtjänsten
Sundsvalls kommun
Norrmalmsgatan
851 85 Sundsvall

Lotta Jakobsson Områdeschef Socialtjänsten

060-19 10 67, 070-190 11 75

Dagrehab

060-19 29 31

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.