Rehabilitering

Om du råkat ut för sjukdom eller olycka, som begränsar dig i vardagen och du behöver rehabilitering, ska du i första hand vända dig till din hälsocentral.

Inom kommunens rehabiliteringsenhet finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter (nya benämningen på sjukgymnaster) och rehabiliteringsassistenter. Vi ansvarar för rehabilitering vid ordinärt boende, boende med särskilt stöd enligt LSS, socialpsykiatrins boende, äldreboende, korttidsavdelning samt dagrehabilitering.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar i geografiska områden och ansvarar där för både hemsjukvård och särskilda boenden. Se nedan för val av kontaktsätt.

Funktionsbrevlåda

För kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut kan du maila ditt ärende till Rehabenhetens funktionsbrevlåda: rehabenheten@sundsvall.se. Återkoppling på mail sker vanligtvis senast inom ett par arbetsdagar. Not: Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter.

Telefontid

Vardagar klockan 08.15 till 09.00:

  • Nord: 060-19 27 43
  • Syd: 060-19 27 44
  • Väst: 060-19 27 45.

Arbetsterapeut och fysioterapeut gör bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga i de dagliga aktiviteterna i ordinärt boende och kan erbjuda intensiv och tidsbegränsad rehabilitering i ordinärt boende.

Hemrehabilitering vänder sig till personer som är motiverade och har rehabiliteringspotential efter nytillkommen sjukdom, skada eller nyligen har kommit hem från sjukhuset. Behandlingen är individuellt utformad och sker i vardagliga aktiviteter i hem och närmiljö. Vi ger information och handledning till anhöriga och hemtjänstpersonal i rehabiliterande förhållningssätt. Arbetsterapeut och fysioterapeut hjälper dig också med bostadsanpassning och hjälpmedelsutprovning.

Arbetsterapeut och fysioterapeut gör en inflyttningsbedömning av personens aktivitets- och funktionsförmåga. Det kan resultera i vardagsrehabilitering och eller hjälpmedelsutprovning. Vardagsrehabilitering sker i samarbete med vårdpersonal och integreras till stor del i de dagliga aktiviteterna. Syftet med vardagsrehabilitering är att kunna klara vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Kontakt

Mats Edström Enhetschef Socialtjänsten

060-658 52 30, 072-147 72 22

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.