Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse (PSB) är en årsredovisning för den kommunala hälso- och sjukvårdens patientsäkerhet och resultat.

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska den upprättas varje år och den som vill kan ta del av den.

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Patientsäkerhetsberättelse 2018 PSB Kortversion 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Patientsäkerhetsberättelse 2016
Patientsäkerhetsberättelse 2015
Patientsäkerhetsberättelse 2014
Patientsäkerhetsberättelse 2013
Patientsäkerhetsberättelse 2012
Patientsäkerhetsberättelse 2011

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 14 92

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.