Klagomål och synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården arbetar aktivt med att förebygga vårdskador – synpunkter och klagomål från patienter och närstående är en viktig del i detta arbete.

Synpunkter eller klagomål kan vara allt från irriterande småstrul till allvarliga negativa händelser men också glädjefyllda upplevelser i kontakten med kommunens hälso- och sjukvård. För att förhindra misstag i vården arbetar hälso- och sjukvården aktivt med att förebygga vårdskador.

I det förebyggande arbetet är dina erfarenheter viktiga för oss, både ris och ros. Därför uppmuntrar vi dig att lämna synpunkter och klagomål.

Var kan jag som patient eller anhörig vända mig?

Vård och omsorg bygger på ett respektfullt och ömsesidigt förtroende. Försök alltid först att prata med berörd personal om du känner dig illa hanterad. Det kan finnas enkla förklaringar till det inträffade.

Du kan även vända dig till ansvarig enhetschef eller sjuksköterska. Det är oftast verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar.

Utöver kontakt med personal, chef eller sjuksköterska finns det andra sätt att framföra synpunkter och klagomål på:

Anmäl klagomål till kommunen

Synpunkten eller klagomålet kan fyllas i direkt på webben. Du som anmälare kommer att få svar att synpunkten/klagomålet har tagits emot och hur den kommer att hanteras. Målet är att de ska hanteras skyndsamt men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid.
Hälso- och sjukvårdens klagomålsanmälan (öppnas i nytt fönster)

Personuppgifter som lämnas i samband med din registrering hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter så kan du följa länken www.sundsvall.se/personuppgifter (öppnas i nytt fönster).

Vill du skicka in din anmälan via brev kan du skriva ner dina upplevelser och skicka till nämndernas myndighetsbrevlådor.

Via e-post

Via vanlig post

Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsnämnden
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Inkomna ärenden till Sundsvalls kommun diarieförs alltid. Personliga förhållande och sekretessuppgifter blir dock inte offentliga.

Patientnämnden Etiska nämnden i Västernorrland

Sundsvalls kommun har gemensam Patientnämnd med Region Västernorrland. Patientnämnden lyssnar på dina synpunkter och ger råd. Vanligen framför handläggaren som tar emot dina synpunkter dessa till vården och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt.
Patientnämnden-Etiska nämnden (öppnas i nytt fönster)

Nedan finns en broschyr om Patientnämnden att ladda ner.

Anmäl direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du upplever att någon har drabbats av en allvarlig vårdskada med permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, kan du kontakta IVO.
IVO:s upplysningstjänst (öppnas i nytt fönster)

 

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.