Kontaktrutiner hälso- och sjukvård

I kommunens särskilda boenden, i hemsjukvård och dagverksamheter har kommunen hälso- och sjukvårdsansvar.

Sjuksköterska ska alltid kontaktas om:

  • en patients fysiska eller psykiska tillstånd försämras,
  • om patienten har fallit,
  • om osäkerhet finns kring läkemedelshantering,
  • hur en hälso- och sjukvårdsuppgift ska utföras och
  • alltid före läkemedel vid behov ska ges till patient.

OBS! Vid akuta tillstånd, situationer ring SOS alarm 112 – därefter kontaktas sjuksköterska.

Vid icke akuta ärenden och där kontakt med sjuksköterska misslyckas – ring Sjukvårdsrådgivningen 1177 för råd.

Läs mer i riktlinje nedan.

Kontakt

Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 14 92

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Markku Paanalahti Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

060-19 13 80, 070-183 66 64

Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Socialtjänsten
Hälso- och sjukvård
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.