Kontaktrutiner hälso- och sjukvård – och Symtomkollen

I kommunens särskilda boenden, i hemsjukvård och dagverksamheter har kommunen hälso- och sjukvårdsansvar.

För att underlätta kontakt och samtal mellan personal och sjuksköterska när en person i särskilda boenden eller hemsjukvård blivit akut sjuk, fallit eller på annat sätt fått försämrad hälsa kan Symtomkollen underlätta samtalet och beslut om åtgärder.

Symtomkollen ska finnas på alla arbetsplatser för personal att använda – men kan även laddas ner och läsas direkt på dator, surfplatta eller smartphone. Ha alltid Symtomkollen till hands när sjuksköterska ska kontaktas.

Klicka på bilden nedan för att ladda ner Symtomkollen.

“Symtomkollen kommer ursprungligen från kommunerna i Region Halland och hette där “Rapporteringsstöd för baspersonal”. Materialet har bearbetats språkligt av Skellefteå och Sundsvalls kommuner för att passa kommunernas behov bättre”.

Sjuksköterska ska alltid kontaktas om:

  • en patients fysiska eller psykiska tillstånd försämras,
  • om patienten har fallit,
  • om osäkerhet finns kring läkemedelshantering,
  • hur en hälso- och sjukvårdsuppgift ska utföras och
  • alltid före läkemedel vid behov ska ges till patient.

OBS! Vid akuta tillstånd, situationer ring SOS alarm 112 – därefter kontaktas sjuksköterska.

Vid icke akuta ärenden och där kontakt med sjuksköterska misslyckas – ring Sjukvårdsrådgivningen 1177 för råd.

Läs mer i riktlinje nedan.

 

Kontakt

Annika Eriksson Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27

Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 14 92

Tjänsten är vakant MAR

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.