Anhörig till någon som missbrukar

Alla som lever nära eller har någon form av relation med en missbrukare, kan räkna sig som anhörig.

Du kan vara make/maka, sambo, barn, förälder, syskon, arbetskamrat, nära vän, granne med flera. Du som är anhörig har förmodligen en mängd jobbiga upplevelser, förvirrade känslor och obesvarade frågor som du behöver bearbeta och dela med andra i samma situation. Vill du ha hjälp med att gå vidare med ditt liv och att lära dig att hantera hopplösheten, ensamheten, skulden och skammen?

Här finns information och kontaktuppgifter som kan vara till hjälp för dig.

Sundsvalls kommuns egen öppenvårdsbehandling erbjuder anhörigträffar för närstående till personer med missbruksproblematik.

Kontakta oss på:
Fillanvägen 8, 863 36 Sundsbruk, telefon 060-19 22 28.
E-post sundsvallsbehandlingscentrum@sundsvall.se

Hit kan Du ringa för att prata med någon eller få tid till individuella samtal.

Fillanvägen 8, 863 36 Sundsbruk
E-post eva.thelander@sundsvall.se
Telefon: 060-19 22 87
E-post lars.unger@sundsvall.se
Telefon: 060-19 21 27

Sundsvalls kommuns anhörigcenter har bl a anhöriggrupper för råd och stöd och telefon dagtid. Finns på Skepparegatan 5 B, samma hus som City-P parkeringshus vid Selångersån i Sundsvall,

Telefon: 060-19 21 90
E-post: anhorigcenter@sundsvall.se

Anhörigcenter

Al-Anon

Familjegrupp för anhöriga till alkoholister. Träffas i Elimkyrkan på Nytorget varje onsdag kl.19:00. Nytorget 3 (Ing från gaveln, Norra Järnvägsg 16) Sundsvall
E-post: ordf.ik@al-anon.se

Om Al-Anon

Nar-Anon

Anonyma anhöriga till narkomaner. Träffas i Elimkyrkan på Nytorget varje onsdag kl 19:00. Nytorget 3 (Ingång från gaveln, Norra Järnvägsgatan 16) Sundsvall
E-post info@nasverige.org

Om Nar-Anon

FMN

Föräldraföreningen Mot Narkotika har möten, som riktar sig till anhöriga. Ring för information om mötestider.

Strandgatan 2, 852 31 Sundsvall.

Telefon: 073-849 40 14

Om FMN

Vileda

Nätverket Vileda samordnar stöd till anhöriga när den unge provat narkotika.

Adress: c/o Föreningen Enhörningen, Ö Långgatan 37 C,
852 36 Sundsvall, telefon: 060-12 40 03

Kontaktperson: 073-201 22 61

E-post: natverketvileda@bredband.net

ACA

För vuxna barn till alkoholister eller från andra dysfunktionella familjer. Träffas måndagar kl 19 – 20.30, Elimkyrkan, ingång baksidan. Norra Järnvägsgatan 16 i Sundsvall.

Telefon: 070 3962428

Katrin_en@live.se

Om ACA Sverige

 Frågor till ACA: info@aca-sverige.org

 

Socialtjänsten i Sundsvall ordnar varje läsår kostnadsfria stödgrupper för barn som har föräldrar som missbrukar alkohol eller droger. Grupperna består av sex-åtta barn i åldern sex till tolv år och de träffas ca tio gånger, en och en halv timme per gång. Barnen leker, pratar och jobbar kring olika teman, till exempel känslor, familjen och alkohol.

Skeppet, Skeppparegatan 5-7, 852 34 Sundsvall, telefon 060-19 84 60
E-post kristina.renard-hard@sundsvall.se

Stödgrupper för barn och unga

Socialtjänsten i Sundsvall har stödgruppen Ventilen för ungdomar mellan 13-22 år som har föräldrar eller närstående som bråkar mycket, som har skilt sig, eller som missbrukar eller har psykisk sjukdom. Vid varje träff utgår man från ett särskilt tema som diskuteras. Syftet är bl.a. att lyfta av skuld, stärka självförtroende och få träffa andra i samma situation.

Ungdomsrådgivningen, Tullgatan 15 Sundsvall, 0200-120 440.
Kontakta Ulrika Larsson. 060-61 21 71, Erika Engstrand 060-19 84 67, Robert Gatugård 060-19 26 38

Stödgrupper för barn och unga

Kostnadsfri mottagning två dagar i veckan för föräldrar som behöver prata om sitt föräldraskap med någon utomstående. Personalen har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Fredsgatan 8, 852 36 Sundsvall, telefon 060-19 27 99
E-post foraldramottagningen@sundsvall.se

En kamratförening som ger stöd och hjälp till människor som vill komma ifrån kriminalitet och missbruk. Hit är alla välkomna in för att prata eller bara ta en kopp kaffe.

Västra vägen 9, 857 34 Sundsvall, telefon 060-15 12 11
E-post sundsvall@kris.a.se

Andra webbsidor

Alna, Om skadligt bruk i arbetslivet
IOGT-NTO
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Folkhälsomyndigheten
Riksnätverket för nattvandrande föräldrar
Maskrosbarn – Förening som riktar sig till ungdomar
som har föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuk

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.