Skuldsanering

Här hittar du information om skuldsanering och vad det innebär.

 • Skuldsanering är en möjlighet för svårt skuldsatta personer att helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala sina skulder. Detta bygger på två lagar, skuldsaneringslagen och lagen om skuldsanering för företagare.
 • Det finns inte någon lagstadgad gräns för hur mycket skulder man ska ha för att beviljas skuldsanering. Det är flera faktorer som spelar in och vad som bedöms som överskuldsatt avgörs från fall till fall.

 • Du ska vara så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder inom överskådlig tid
 • Du ska ha dina huvudsakliga intressen i Sverige. För att vi ska kunna hjälpa dig med en ansökan ska du vara bosatt i Sundsvalls kommun
 • Du får inte ha pågående näringsförbud
 • Det har viss betydelse för bedömningen hur och varför dina skulder uppkommit
 • Du ska ha gjort allt du kan för att försöka betala dina skulder och begränsa skuldsättningen
 • Det ska vara skäligt med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden
 • Har du tidigare beviljats skuldsanering krävs särskilda skäl för att beviljas en andra gång

Har du frågor om skuldsanering är du välkommen att kontakta budget- och skuldrådgivningen via telefon eller mejl.

Är du överskuldsatt och uppfyller de krav som skuldsaneringslagen ställer kan du få råd och stöd vid en ansökan och genom skuldsaneringsprocessen.

Om Kronofogden beviljar skuldsanering så upprättas en betalplan som sträcker sig över fem år. I sällsynta fall kan betalplanen vara kortare. Under denna tid lever du på existensminimum, vilket innebär att du har rätt att behålla pengar till det allra nödvändigaste. Resterande pengar ska du betala till ett konto hos Kronofogden som sedan fördelar pengarna bland fordringsägarna. Juni och december är betalningsfria månader.

När skuldsaneringen är klar är du befriad från dina skulder. Samtidigt försvinner dina betalningsanmärkningar. Nu gäller det att inte skuldsätta sig igen eftersom du normalt blir beviljad skuldsanering högst en gång i livet.

Kontakt

Konsument Sundsvall

060-19 12 08

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall
Uppge alltid namn, adress och telefonnummer när du kontaktar oss

Öppettider

Informationshörna i Kulturmagasinet
tisdag och torsdag kl: 12.00 - 13.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.