Konsumentvägledning

Här kan du få opartisk och kostnadsfri rådgivning inför ett köp eller när du är missnöjd efter ett köp.

Du kan få konsumentvägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar.

Att reklamera innebär att du meddelar säljaren att du är missnöjd med en vara eller en tjänst och förklarar på vilket sätt du anser att varan eller tjänsten är felaktig.

Du har rätt att reklamera ursprungsfel i en vara eller fel i en utförd tjänst i tre år från köpet. Gäller det arbete på fast egendom är reklamationstiden tio år.

Du är skyldig att framföra din reklamation snarast eller senast två månader efter att du upptäckt felet. Vad som kan anses som fel finns reglerat i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Där står också vad köparen kan ställa för krav vid en reklamation.

När köpare och säljare inte är överens

Om du och säljaren inte är överens så har en tvist uppstått. De flesta tvister går att pröva kostnadsfritt i Allmänna reklamationsnämnden. En anmälan dit ska ske senast tolv månader efter att ditt krav helt eller delvis avvisades.

Planera före ett köp av en vara eller en tjänst så förebygger du många problem och besvikelser.

Allmänna råd

 • Kontrollera om priset är konkurrenskraftigt. Det råder fri prissättning inom Sverige så när ett avtal väl är ingånget går det normalt inte att ha några invändningar mot priset.
 • Ställ frågor till säljaren innan köpet om du funderar över något.
 • Se alltid till att få skriftligt på löften och överenskommelser. Muntliga avtal är normalt lika bindande som skriftliga, men betydligt svårare att bevisa vid oenighet.
 • Betala inte i förskott. Betalningen är ditt bästa påtryckningsmedel vid dröjsmål eller om något blir fel.
 • Undvik att stressa fram ett köp. Skriv inte på något utan att ha läst igenom. Tänk på att “köpt är köpt” såvida ni inte har avtalat om annat. Lagstadgad ångerrätt gäller till exempel endast vid hemförsäljning och distansköp.

Köp av begagnad bil från bilhandlare/näringsidkare

 • Kolla bilens skick och provkör den. Du har en undersökningsplikt beträffande sådant som går att se eller på ett enkelt sätt undersöka.
 • Anlita gärna en objektiv besiktningsman om du själv inte är så kunnig om bilar. Motormännen och Svensk Bilprovning kan till exempel utföra tester av bilens kondition.
 • Granska bilens varudeklaration. Där ska säljaren ge information om bilens skick och om eventuella avvikelser från normal kondition
 • Begär att få se bilens servicebok och titta också på resultatet av tidigare besiktningar.
 • Kontrollera att mätarställningen verkar stämma med tidigare besiktningar och service.

Köp av begagnad bil från privatperson

Vid köp från privatperson ställs fler krav på köparen.

 • Kontrollera hos Transportstyrelsen att säljaren verkligen är bilens ägare och att bilen är registrerad på denne.
 • Begär att få se kvitto från säljaren på att bilen är till fullo betald.
 • Kontrollera hos Transportstyrelsen att inget återtagandeförbehåll finns.
 • Det kan vara intressant att undersöka hur många ägare bilen har haft. Kanske kan även någon av dessa berätta lite om hur bilen tidigare skötts.
 • Vid köp från privatperson gäller inga konsumenträttsliga lagar. Istället gäller vad som avtalats samt befintligt skick enligt köplagen.

Reparation av bil

 • Var tydlig med vad du vill att verkstaden ska utföra.
 • Se till att få en orderbekräftelse och en ungefärlig prisuppgift på det beställda arbetet.
 • Kontrollerad Bilverkstad är verkstäder som förbundit sig att följa en kvalitetssäkring inom branschen.

Köp av fastighet

 • Du har en mycket stor undersökningsplikt när du köper en fastighet. Såvida du inte har goda byggnadstekniska kunskaper rekommenderas att du anlitar en besiktningsman. Var även uppmärksam på att det finns undersökningsplikt för en hel del som inte ingår i en normal överlåtelsebesiktning.
 • Kontrollera också mäklarens uppgifter om fastigheten. Denne har normalt inget ansvar för den information som säljaren har lämnat.
 • Se till att ha marginaler för framtida inkomstsänkningar eller utgiftsökningar i den ekonomiska kalkylen. Vi rekommenderar att man har sådan marginal att det går att klara boendet även om personen med högsta inkomsten i hushållet skulle bli arbetslös eller långtidssjukskriven.

Reparation eller annat arbete på fastighet

 •  Kolla prisbilden hos flera hantverkare. Begär offerter vid större arbeten. Se till att åtminstone få en ungefärlig prisuppgift vid mindre arbeten. Ta gärna referenser om det är ett företag du inte känner till.
 • Tänk på att för vissa arbeten kan särskild behörighet behövas. Många branscher utfärdar certifieringar för att förvissa sig om att hantverkaren håller branschens uppsatta krav på kvalitet.
 • Kolla att hantverkaren har F-skattsedel. Annars kan du behöva stå för arbetsgivaravgift, försäkringar samt ombesörja preliminärskatteavdrag.
 • Tänk på att det kan finnas praktiska fördelar i att välja totalentreprenad, det vill säga att ha endast en motpart istället för flera.
 • Upprätta skriftliga avtal. På hemsidan Hallå konsument finns exempelvis blanketten
  Entreprenadkontrakt ABS 18 vid uppförande och tillbyggnad av fastighet och blanketten
  Hantverkarformuläret vid reparation och ombyggnad av fastighet.
 • Se till att ni har dokumenterat vad som ska göras och vilket material som ingår i jobbet, när arbetet ska påbörjas respektive vara klart, och vilket pris du ska betala. Ta med en klausul om förseningsvite ifall det är av stor betydelse för dig att arbetet blir klart en viss tidpunkt.

Köp av hemelektronik och kringtjänster

 • Du har ett ansvar för att ta reda på om en vara passar tillsammans med tidigare inköpt utrustning, eller om varan/tjänsten kan användas på det sätt du tänkt. Exempelvis är det din uppgift att undersöka om en mobiltelefonoperatör har täckning inom de områden där du tänker använda mobiltelefonen.
 • Ta inte en tilläggsförsäkring utan att först fundera över om du verkligen behöver den. Konsumentköplagen och eventuella garantier ger ett bra grundskydd mot ursprungsfel i en vara. Kontrollera vad som ingår i tilläggsförsäkringen jämfört med vad din hemförsäkring redan täcker.
 • Läs avtalsvillkoren noga innan du tecknar ett abonnemang så att du är medveten om kostnader, bindningstid och andra villkor.

Här finner du kortfattade förklaringar till några vanliga begrepp inom konsumenträtt.

Avbeställning

Konsumenten har alltid rätt att avbeställa en köpt vara innan varan har avlämnats till denne. Detta regleras i konsumentköplagen. Vid en avbeställning har säljaren rätt till ersättning för eventuella kostnader han haft för att ingå avtalet samt de särskilda kostnader han får för avbeställningen.

Betalning

Betalning ska ske när säljaren kräver detta såvida inget annat har avtalats. En förutsättning är att varan har mottagits eller att tjänsten har utförts.

Köp på distans

Distansköp är köp du gör exempelvis på internet, telefon eller via postorder.

Felaktiga fakturor

Om du får en faktura som är direkt felaktig kan du vägra att betala den. Det kan exempelvis vara en faktura för något du aldrig beställt. Huvudprincipen är att den som hävdar att det finns ett avtal har att bevisa detta.

Garanti

Garantier är alltid frivilliga från säljarens eller tillverkarens sida.

Kvitto

Spara kassakvitto om du behöver byta eller reklamera något du köpt. Även kontoutdrag kan fungera som kvitto.

Reklamation

En reklamation innebär att du klagar på ett fel i din köpta vara/tjänst. Du har rätt att reklamera fel i tre år efter köpet.

Tvist

Grunden är att avtal ska hållas – köpt är köpt. Är det ett fel i varan eller tjänsten har du dock rätt att reklamera.

Öppet köp

Du har ingen laglig rätt att få lämna tillbaka en felfri vara. Hör efter om öppet köp gäller och i så fall hur länge. Se till att det antecknas på kvittot.

Bytesrätt

Fråga i affären om du får byta varan. Du har ingen laglig rätt att byta eller lämna tillbaka en vara du köpt om det inte är något fel på den.

Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal gäller endast vid hemförsäljning och distansavtal. Några exempel på distansavtal är köp via internet, telefonförsäljning, postorder och TV-shopping, det vill säga när konsumenten och säljaren inte träffas personligen. Ångerfristen är 14 dagar efter ingånget avtal eller leverans av varan.

Presentkort

Vänta inte för länge med att använda det. Det kan bli värdelöst, till exempel om affären går i konkurs.

Konsumentköplagen:

Lagen beskriver vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en butik. Här hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren.

Konsumenttjänstlagen:

Lagen gäller när du köper en tjänst, till exempel anlitar en hantverkare för att måla om ditt hus eller när du lämnar in bilen för reparation. Lagen är ditt skydd mot dåligt utförda tjänster.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal:

Gäller när privatpersoner handlar via Internet, telefon, postorder eller vid hemförsäljning och försäljning utanför en fast affärslokal. I lagen finns det reglerat vad säljaren ska informera om, hur kunden kan ångra köpet och hur lång tid han/hon har på sig.

Ovanstående lagar är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att säljaren aldrig kan avtala om några villkor som försämrar köparens ställning. Utöver dessa tre finns det flera andra lagar som gäller för konsumenter. Men grunden i nästan alla köp finns i dessa lagar.

Du kan läsa mer utförligt om de konsumentlagar som finns på Konsumentverkets sida Hallå konsument.

Kontakt

Konsument Sundsvall

060-19 12 08

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall
Uppge alltid namn, adress och telefonnummer när du kontaktar oss

Öppettider

Informationshörna i Kulturmagasinet
tisdag och torsdag kl: 12.00 - 13.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.