Jag vill bli språkvän

När du blir språkvän hjälper du en nyanländ person med språket, en bra start och en snabbare etablering i kommunen.

Insatsen blir din tid och kunskaper om Sundsvall, svensk kultur och traditioner. I gengäld kanske du hittar en kompis för livet. Vi matchar dig med en nyanländ person och hjälper dig med planering inför första mötet.

    De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister och vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som har registrerats om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i Sundsvalls kommuns register om Språkvän. Genom att du kryssar i rutan samtycker du till att Sundsvalls kommun behandlar personuppifter om dig i enlighet med det ovanstående.

 

Kontakt

Pia Söderlund Verksamhetschef Integration

060-19 89 49, 073-275 48 00

Saleh Dirawi Samordnare integration

060-19 12 48, 070-372 01 88

Helena Hill Integrationskonsulent

060-19 24 89, 073-270 21 62

Khaled Derawi Integrationshandläggare

073-270 93 04

Ewa-Lotta Lockne Integrationshandläggare

073-270 55 11

Rand Al-Taie Samordnare för samhällsorientering

070-186 61 06

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.