Tolk, rätt till tolkhjälp

Du har alltid rätt till en tolk i möte med myndigheter.

För att göra dig förstådd på ditt modersmål har du alltid rätt till en tolk vid olika typer av möten med myndigheter. En tolk har alltid tystnadsplikt enligt Sveriges lagar. Det innebär att tolken aldrig får föra vidare det som sägs i ett tolksamtal.

Information på andra språk

Arabiska
Dari

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.