Språkvän

Med en Språkvän lär du dig mer om Sverige och det svenska språket. Din Språkvän bidrar till att du får en bra start i kommunen.

Språkvän riktar sig primärt till nyanlända som är folkbokförda i Sundsvalls kommun.

Av din Språkvän kan du till exempel:

 • Utbyta kunskaper om olika kulturer och traditioner
 • Lära dig mer om Sundsvall
 • Lära dig mer om svenskt föreningsliv

Intresserad av att bli Språkvän? Kontakta sprakvan@sundsvall.se

 • Kamratskap mellan dig som nyanländ och dig som svensk.

  Några träffas enbart för att öva på svenska. Andra blir vänner för livet. Er vänskap ger ökad kunskap om varandras kulturer och bidrar till ett samhälle där alla känner sig inkluderade.

  När vi har tagit emot din intresseanmälan bjuder vi in dig till en informationsträff. Då berättar vi mer om vad det innebär att vara språkvän och hur det går till. Vi ses!

  De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister och vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som har registrerats om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i Sundsvalls kommuns register om Språkvän. Genom att du kryssar i rutan samtycker du till att Sundsvalls kommun behandlar personuppgifter om dig i enlighet med Dataskyddsförordningens (GDPR) föreskrifter.

 

Information på andra språk

Arabiska
Dari

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.