Förskola och skola

När du och ditt barn kommer till Sverige erbjuds barnet plats i förskola eller skola.

Förskola för barn mellan 1 och 5 år

Från ett års ålder blir alla barn i Sverige erbjudna plats i förskola. Varje barn tilldelas en plats på förskola nära där barnet bor, men du kan välja att placera ditt barn i vilken förskola du vill.

Ansök om plats i förskola, sundsvall.se

Förskoleklass för barn som fyllt 6 år

Från och med hösten då ditt barn fyller 6 år erbjuder den kommunala skolan ditt barn en plats i förskoleklass. Du kan själv välja vilken skola du vill söka plats på för ditt barn.

Ansök till förskoleklass, sundsvall.se

Grundskola

Från att din barn är 7 år, fram till att de fyllt 16 måste ditt barn gå i grundskolan. Du kan själv välja vilken skola du vill söka plats på för ditt barn.

Ansök till grundskolan, sundsvall.se

Gymnasium

Gymnasiet är ett frivilligt skolval i Sverige. På gymnasiet kan du välja att söka olika inriktningar beroende på vad du är intresserad.

Gymnasium, sundsvall.se
Sundsvalls gymnasium, hemsida

På Information om Sverige kan du läsa mer om hur skolan fungerar i Sverige.
Information om Sverige, skolan i Sverige

 

Sundsvalls kommun ska erbjuda alla barn som bor i kommunen plats i förskola eller skola, oavsett om barnet bor i kommunen för kort eller lång tid, så även till barn som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

Information på andra språk

Arabiska
Dari

Kontakt

Anna Hammar Administrativ Samordnare

070-190 36 42, 060-19 84 78

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.