Ekonomi

När du kommer till Sverige kan du få hjälp med att hantera din ekonomi.

När du kommer till Sverige finns det olika typer av bidrag du kan söka. De olika bidragen kommer från olika ställen beroende på vad det är för typ av bidrag. Bidragen betalas till exempel ut av Försäkringskassan eller kommunen.

När du kommer till Sverige är det viktigt att du ansöker om försäkringstillhörighet för att få möjlighet till att få barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning eller underhållsstöd. Det ansöker du om hos Försäkringskassan.
Ansökan om försäkringstillhörighet, Försäkringskassan

Du måste också skriva in dig hos Arbetsförmedlingen och göra en plan för etablering för att få rätt till etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.
Etableringsersättning, Försäkringskassan

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd betalas enligt socialtjänstlagen ut av socialtjänsten i den kommun man bor i. Bidraget är oftast ett kompletterande bistånd när inga andra ersättningar eller inkomster är tillräckliga för att nå en lagom levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd är ett alternativ när det inte finns några andra möjligheter.
Ekonomiskt bistånd, Sundsvall.se

Budget- och skuldrådgivning

På Kulturmagasinet kan du lära dig mer om hur du ska tänka med din ekonomi.
Kulturmagasinet, budget- och skuldrådgivning

På Information om Sverige kan du hitta tips och råd för hur du ska tänka med din ekonomi.
Information om Sverige, hantera din ekonomi

Information på andra språk

Arabiska
Dari

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd

Sundsvalls kommun
Ekonomiskt bistånd
851 85 Sundsvall

Mottagningsgruppen, Ekonomiskt bistånd

060-19 10 60

Öppettider

Telefontid: Måndag - fredag, 10.00-12.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.