Bostad

Som nyanländ kan kommunen hjälpa dig med ett boende. Som asylsökande är det Migrationsverket som hjälper dig med boende.

När du kommer som asylsökande är det Migrationsverket som ordnar boende åt dig. Om du är under 18 år och kommer till Sverige utan dina föräldrar eller någon annan som ansvarar för dig, är du ensamkommande. Migrationsverket bestämmer vilken stad du ska bo i, sedan är det kommunen som hjälper dig att ordna boende.
Ensamkommande barn och unga bor ofta i ett Hem för vård och beroende, HVB-hem, eller stödboende. Stödboende är för ungdomar som fyllt 16 år och som kan ta hand som sin egna hushållning med hjälp från personal. I ett HVB-hem får ungdomarna mer hjälp med vardagliga saker än i stödboende. Som ensamkommande kan du också välja att bo ett familjehem. Då bor du hemma hos en familj som ansvarar får dig.

Migrationsverket, information om boende när du är asylsökande
Migrationsverket, information om hur du ordnat eget boende

Besked om kommunplacering

När du fått besked om i vilken kommun du blivit placerad kan kommunen hjälpa dig med bostad. Du kan också välja att hitta en bostad själv, då kan kommunen hjälpa dig med stöd och råd i hur du ska tänka.

På Information Sveriges hemsida finns mer tips och råd om hur du ska tänka med boende
Information Sverige, leva & bo

Information på andra språk

Arabiska
Dari

Kontakt

Saleh Dirawi Samordnare integration

060-19 12 48, 070-372 01 88

Pia Söderlund Verksamhetschef Integration

060-19 89 49, 073-275 48 00

Khaled Derawi Integrationshandläggare

073-270 93 04

Rand Al-Taie Handläggare, Överförmyndarnämnden

060-658 58 35

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.