Mångfald och integration för hållbar tillväxt

mangfaldsdagen2016sundsvall

En konferensdag om mångfald och integration som tillväxtfaktor

Sundsvalls kommun hälsar er varmt välkomna till ytterligare en mångfaldsdag.

3 november i Stadshuset, Sundsvall

Vi har glädjen att få presentera många intressanta föreläsare. Det svåra är inte att välja, det svåra är att välja bort. Vi arrangerar Mångfaldsdagen av många anledningar, men den främsta är att vi ser mångfald och integration som en tillväxtfaktor.

I en region som Västernorrland är det viktigt att ta tillvara på alla människors kompetenser. Inte minst viktigt när det gäller flyktingar och invandrares resurser. Vi är övertygade om att vi – om vi arbetar effektivt – gynnar tillväxten i Västernorrland.

Vi ställer oss varje dag frågan om vi har en samhällsstruktur som stödjer ett aktivt deltagande i samhällslivet och som möjliggör mångfald? Vi hoppas att – tillsammans med er – kunna hitta några svar på den frågan.

Konferensdagen ”Mångfald och integration för hållbar tillväxt” vill:

  • ge inspiration till att skapa sitt eget öde och framtid
  • presentera goda exempel på metoder som inkluderar de nyanlända i samhället och på arbetsmarknaden

Än en gång hälsar vi er välkomna till Sundsvall och Stadshuset.

Konferensen vänder sig till dig som:

  • är politiker eller tjänsteman i statlig eller kommunal förvaltning
  • är verksam inom näringslivet i Norrland
  • är verksam i en förening eller annan ideell organisation
  • är intresserad av de frågor konferensen tar upp

Anmälan

Här anmäler du dig: http://mangfaldsdagen.nu/regi/

Föreläsningarna är kostnadsfria, men om du vill ha lunch samt för-och eftermiddagskaffe kostar det 200:- exkl. moms, som kommer att debiteras.

Program

Moderator: Pia Söderlund -verksamhetschef Integration

8.00 – 9.00 Det serveras kaffe från klockan 8 i anslutning till Spegelsalen.

9.00 – 9.15 Välkommen!

Christiane Rüdiger -ordförande NAVI, Sundsvalls kommun öppnar Mångfaldsdagen

9.30 – 10.40 Din Röst Ska EKA!

-inspiration att skapa sitt eget öde. Jasim Ahmadi -en ung inspiratör och föreläsare och den rappande skolkuratorn som drivs av att inspirera ungdomar.

10.45 – 12.00 Seminarier

A – Från nyanländ till nyanställd -hur ska etableringen lyckas?

Annie Rubensson -sektionschef på Arbetsförmedlingen

B – Flerspråkighet och kulturella aspekter i skolan

Saima Glogic -är språkutvecklare, lärarfortbildare

C – Invandring till jobb

-mottagande och etablering bland utrikes födda i Västernorrlands län. Gustav Liden -docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet

D

1. Hur skolan arbetar med integration i ett bredare perspektiv

Ann Danielsson -lärare, Abdi Moalin -Bredsands Brobyggare, Anette Zetterberg -fritidspedagog

2. Hur IMSPR arbetar med drama och musik i arbetet med nyanlända elever

Elisabeth Carlsson -musiklärare

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.15 Slumpmässigt utvald

Behrad Rouzbeh är en av Sveriges just nu hetaste unga komiker.

14.30 – 15.45 Seminarier

A – Värdet av medvetenheten om det som är kulturellt och det som inte är det

Karin Sharma -Master of Science och Bachelor of Science i Interkulturell kommunikation från USA. Författare till boken Alla dessa kulturer.

B – Företagare med utländsk bakgrund -en tillväxtmotor och en kraft för integration.

Vukica Bosnjak -handläggare, Entreprenörskap

C – Workshop mångfald

Lejla porovic -konstnär. Max antal: 25 personer

D – I betraktarens ögon

Hans Caldaras -författare, föreläsare och debattör som växte upp i läger i skenet av ondskans ansikte.

E

1. Smart integration

Pia Söderlund -verksamhetschef integration

2. Museernas roll i integrationen -från ord till handling

Tina Johansson och Milly Lundstedt

16.30 Konferensdagen avslutas

Dagens föreläsare:

Din Röst Ska EKA!

Foto: Jassim Ahmadi

Jassim Ahmadi är den rappande skolkuratorn som drivs av att inspirera ungdomar. Han har hörts i Sveriges radio, både som poet och hiphopartist. Jassim Ahmadi är en ung inspiratör och föreläsare med rötterna i stadsdelen Rosengård i Malmö. Med en uppväxt som präglats av socialt utanförskap, arbetslöshet och dåliga betyg lyckades han vända på sina odds för att idag vara utbildad till socionom och arbeta som skolkurator på Rosengårdsskolan. Resan började på högstadiet när en lärare lyckades tända en lampa hos honom. Idag har han vidareutbildat sig till personalvetare, ägare av två företag som arbetar med personlig utveckling och ungdomar samt aktuell med filmen och konceptet ”Din Röst Ska EKA!” som tagits fram med kollegan Alaa Mouhsen. Ambitionerna är att alla unga i Malmö stad ska få sin röst att eka genom ett arbetsmaterial som vänder sig till vuxna och unga inom bland annat skolvärlden. Jassim är ett bevis på att man kan förvandla sina sämre förutsättningar till vinster och skapa sitt eget öde.

 

Från nyanländ till nyanställd

Foto: Annie Rubensson

Annie Rubensson är sektionschef på Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringsuppdraget. De nyanlända som anmäler sig på Arbetsförmedlingen får en etableringsplan som sträcker sig över två år och den ska innehålla en planering av aktiviteter som hjälper personen till arbete eller studier. Under kommande år kommer etableringsuppdraget vara en av Arbetsförmedlingens och samhällets viktigaste frågor då antalet deltagare ökar samtidigt som arbetsgivarna har stort behov av personal och det är brist på kompetens inom många branscher. Hur ska snabbspår och andra insatser hjälpa människor till arbete och arbetsgivare att få personal?

 

Flerspråkighet och kulturella aspekter i skolan

Foto: Saima Glogic

Saima Glogic är språkutvecklare, lärarfortbildare och föreläsare. Med lärarbakgrund har hon utvecklat metoder och formulerat förhållningssätt som på ett mer effektivt sätt inkluderar nyanlända elever i den ordinarie undervisningen. Hon erbjuder fortbildning som syftar till att öka undervisningskvalitén för nyanlända elever. Saimas fokusområden är kulturella perspektiv på undervisning, språk i alla ämnen – språkutvecklande arbetssätt, andraspråkutveckling och studiehandledning på modersmålet.

 

Invandring till jobb

Foto: Gustav Lidén

Gustav Lidén är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Hans forskning rör den lokala politiska nivån och innefattar frågor om migration och integration samt digitala former för politik.

 

Hur skolan arbetar med integration i ett bredare perspektiv

Foto: Ann Danielsson, Abdi Moalin, Anette Zetterberg

Ann Danielsson -lärare, Abdi Moalin -Bredsands Brobyggare och Anette Zetterberg -fritidspedagog

 

Hur IMSPR arbetar med drama och musik i arbetet med nyanlända elever

Foto: Elisabeth Carlsson

Elisabeth Carlsson -musiklärare IMSPR (Introduktionsprogram språk)

 

Slumpmässigt utvald

Foto: Behrad Rouzbeh

Behrad Rouzbeh är den charmige komikern som precis står inför sitt stora genombrott. Behrad Rouzbeh är en av Sveriges hetaste unga komiker just nu. Det handlar inte om OM utan NÄR han får sitt genombrott. Behrad gjorde sin standup-debut 2008 och har sen dess uppträtt flitigt på de flesta svenska standupklubbar, 2012 kunde man se honom i Raw på kanal 5, 2013 öppnade Behrad för den amerikanska superstjärnan Bill Burr på Cirkus, han var en av komikerna i den flerfaldigt utsålda föreställningen ”2 och en halv iranier”. Sommaren 2014 var han en av programledarna i Morgonpasset i P3. Behrad har också varit med i komediserien Ginas Show på SVT under 2015. Behrad Rouzbeh är charmig och har en avslappnad stil med humor som är både tänkvärd och varm.

 

Värdet av medvetenheten om det som är kulturellt och det som inte är det

Foto: Karin Sharma

Karin Sharma med livserfarenhet från många länder har arbetat som interkulturell specialist i mer än 30 år med uppdrag inom offentlig och privat sektor i Sverige och ett tjugotal länder utomlands. Kulturella skillnader, styrkor och möjligheter, men även vad som kan vara grund för problem och konflikter som behöver lösas. Om man lär sig vad som är kulturellt betingat och vad som inte är det kan man minska eller till och med undvika onödiga missförstånd. Karin Sharma är Master of Science och Bachelor of Science i Interkulturell kommunikation, från USA och författare till boken Alla dessa kulturer.

 

Företagare med utländsk bakgrund -en tillväxtmotor och en kraft för integration

Foto: Vukica Bosnjak

Vukica Bosnjak arbetar på Tillväxtverket som handläggare för entreprenörskap. Under 2015 kom ovanligt många människor till Sverige på flykt undan krig och förföljelse. Det är viktigt att de får ta ansvar för sin egen försörjning betydligt tidigare än vad som sker idag. Företagande är en väg. Många av dagens flyktingar kan bli morgondagens företagare. Redan nu startas vart femte företag i Sverige av en person med utländsk bakgrund och bland de unga i gruppen är intresset extra stort. Vi behöver människor med kunskap och erfarenhet från andra länder, kulturer och marknader som kan utveckla det svenska näringslivet. Vukica Bosnjak har lång erfarenhet av att arbeta med företagare med utländsk bakgrund och berättar idag om aktuella studien ”Migration, företagande och etablering.” Studien beskriver de möjligheter och utmaningar som finns för nyanlända och för företagare med utländsk bakgrund som vill driva företag i Sverige.

 

Workshop mångfald

Foto: Lejla porovic

Lejla Porovic. En workshop som bemöter gruppernas attityder och värderingar. I workshopen jobbar Lejla med värderingsövningar som leder till ställningstagande om frågor så som rättvisa, jämställdhet, utsatthet, utanförskap, rasism osv. Genom samtal och övningar bemöter Lejla deltagarnas tankar och idéer. I sitt konstnärskap jobbar hon utifrån egna erfarenheter som kvinna som upplevt krigets fasor i Bosnien samt som flykting, invandrare och muslimsk kvinna i Sverige.

 

I betraktarens ögon

Foto: Hans Caldaras

Hans Caldaras, föreläsare, debattör, växte upp i läger i skenet av ondskans ansikte, och tvingades av lagar och förordningar leva som flykting i sitt Sverige genom att föra en ambulerande tillvaro, fylld av övergrepp, förtryck och diskriminering. Fick som först vid 10 års ålder tillgång till en regelrätt skolgång och med sin familj en människovärdig bostad några år senare. I mitten på 1960-talet involverade författarinnan och människorättskämpen Katarina Taikon honom i sitt engagemang för de svenska romernas mänskliga- och medborgliga rättigheter. Hans har i hela sitt vuxna liv ägnat sig åt människorättsfrågor och kampen för alla människors lika värde, föreläst och debatterat mot sociala orättvisor, intolerans, diskriminering och rasism.

 

Smart integration

Foto: Pia Söderlund

Pia Söderlund, verksamhetschef för Integration i Sundsvalls kommun berättar om det unika i samarbetet mellan Sundsvalls kommun och Arbetsförmedlingen kring insatsen Smart integration, och skillnader mot Arbetsförmedlingens övriga arbetsmarknadsutbildningar. Syftet med samarbetet är att målgruppen snabbare ska få möjlighet att komma in i samhälls- och yrkeslivet i Sundsvall. En snabbare etablering in i samhället skulle medföra stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster för både kommun och individ. Det skulle samtidigt underlätta det kompetensbehov som föreligger inom många yrken.

 

Museernas roll i integrationen

Foto: Tina Johansson och Milly Lundstedt

Tina Johansson, Sundsvalls museum och Milly Lundstedt, Länsmuseet i Västernorrland

Underhållning

Hans Caldaras & Roma Hot Band

Roma Hot Band

Foto: Hans Caldaras

Romsk sång & musik

Sveateatern torsdag 3 november kl. 19.00

Biljetter via Entré Sundsvall Telefon: 060 -15 54 00.

50 kr för deltagare i Mångfaldsdagen (ordinarie pris 90 kr)

Hans Caldaras har sen debuten som professionell sångare på scen och på grammofonskiva 1967 ägnat sig som mest åt att framföra den romska sångtraditionen på språket Romanès för att dokumentera gamla sångskatter. Och inte minst för att göra musiken levande och sprida den vida omkring i Sverige.

Musikerna Bo Nordenfelt (kontrabas), Christer Langborn (gitarr) och Anders Sjöberg (gitarr) serverar alla en virtous musikalitet.

 

Arrangörer

Rådet för integration och tillväxt i Sundsvall • Sundsvalls kommun (NAVI, CFL) • Röda korset • Internationella föreningen • Ibn Rushd studieförbund • Finlandssvenskar i Medelpad • Vision • RIM (rådet för integration och mångfald)

Kontakt

Saleh Dirawi Samordnare integration

060-19 12 48, 070-372 01 88

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.