Integrationsenheten

Här hittar du kort information om integrationsenhetens verksamhet och kontaktuppgifter.

Sedan 1985 har Sundsvalls kommun tagit emot tusentals nyanlända flyktingar och invandrare. Varje år flyttar drygt 350 nyanlända flyktingar och invandrare med uppehållstillstånd till Sundsvall.

Under året ska Sundsvalls kommun, i överenskommelse med Länsstyrelsen, ta emot och erbjuda bosättning för 132 nyanlända flyktingar som anvisas till kommunen av Migrationsverket. Överenskommelsen bygger på vad riksdag och regering har beslutat om mottagning av vissa nyanlända invandrare.

Integrationsenhetens ansvar

Varje nyanländ person erbjuds information om kommunens resurser, bostadsmarknad samt får vid behov socialt stöd för sig själv och sin familj. Det kan vara i form av kontakt med barnomsorg eller skola, familjeåterförening, vårdgivare, hemtjänst samt LSS.

För att etableringsperioden ska bli så meningsfull som möjligt samverkar integrationsenheten med socialtjänsten, sfi och Arbetsförmedlingen.

På nationaldagen firar vi Sundsvalls nya medborgare det senaste året. Firandet planeras och genomförs av förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

På nationaldagen delar kommunen ut ett integrations- och mångfaldsstipendium om 10 000 kr. Priset ska uppmuntra engagemang, nytänkande och goda exempel för integration och mångfald. Utdelning av stipendiet sker i samband med firande av Nationaldagen den 6 juni.

Var med och nominera nästa stipendiat

Den nominerade ska vara en enskild person som är bosatt i Sundsvall, en organisation eller ett företag som verkar här. Nominera senast 10 april.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

Varje år delas en särskild utmärkelse ut för mångfald i arbetslivet. Utmärkelsen delas ut under nationaldagen och instiftades av Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Var med och nominera till nästa utmärkelse

Den nominerade ska vara en enskild person som är bosatt i Sundsvall, en organisation eller ett företag som verkar här. Nominera senast 10 april.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

Under höstlovet varje år arrangerar förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration en mångfaldsdag för att lyfta fram integrations- och mångfaldsfrågor i Sundsvalls kommun. Dagen erbjuder besökarna intressanta och aktuella föreläsare och debattörer inom området.

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

Rådet är ett rådgivande organ som är organisatorisk knutet till Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI).

I Rådet ingår representanter från olika samhällsområden för att som oberoende och självständiga aktörer utifrån bred erfarenhet, kompetens och kontaktnät bidra med olika perspektiv. Rådet representanter ska spegla olika samhällsorgan såsom kultur, ideella organisationer, näringsliv och den akademiska världen.

Sundsvalls kommun har länge haft kontakt och samverkan med idéburna organisationer som är viktiga samhällsaktörer för etablering och integration. I takt med att behovet av stöd för etablering och integration blir större, ökar behovet av att fördjupa denna samverkan. I linje med en nationell överenskommelse inom integrationsområdet samarbetar Sundsvalls kommun med idéburna organisationer för att ta fram en lokal motsvarighet.

Kontakt

Pia Söderlund Verksamhetschef Integration

060-19 89 49, 073-275 48 00

Saleh Dirawi Samordnare integration

060-19 12 48, 070-372 01 88

Helena Hill Integrationskonsulent

060-19 24 89, 073-270 21 62

Khaled Derawi Integrationshandläggare

073-270 93 04

Ewa-Lotta Lockne Integrationshandläggare

073-270 55 11

Rand Al-Taie Samordnare för samhällsorientering

070-186 61 06

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.