Mottagning och etablering av nyanlända

Sedan 1985 har Sundsvalls kommun tagit emot nyanlända flyktingar och invandrare.

Varje år ska Sundsvalls kommun, i överenskommelse med Länsstyrelsen, ta emot och erbjuda bosättning för nyanlända flyktingar, som anvisas till kommunen av Migrationsverket. Överenskommelsen bygger på vad riksdag och regering har beslutat om mottagning av vissa nyanlända flyktingar.

Integrationsteamets ansvar

Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar, snabbt och effektivt, få professionell vägledning och socialt stöd för att underlätta deras etablering i samhället. Den nyanlände får även information om rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

För att etableringsperioden ska bli så meningsfull som möjlig samverkar integrationsteamet med kommunala förvaltningar, Arbetsförmedlingen och idéburna organisationer,

Kontakt

Saleh Dirawi, samordnare integration
Telefon: 060-19 12 48, 070-372 01 88
E-post: saleh.dirawi@sundsvall.se

Jenny Olsson, integrationskonsulent
Telefon: 060-19 24 83, 073-270 21 62
E-post: jenny.olsson@sundsvall.se

Khaled Derawi, integrationshandläggare
Telefon: 073-270 93 04
E-post: khaled.derawi@sundsvall.se

Ingela Berglund, socialsekreterare
Telefon: 060-19 12 11
E-post: ingela.berglund@sundsvall.se

Anneli Vedin, socialsekreterare
Telefon: 060-19 19 12
E-post: anneli.vedin@sundsvall.se

På nationaldagen firar vi Sundsvalls nya medborgare det senaste året. Firandet planeras och genomförs av Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

På nationaldagen delar kommunen ut ett integrations- och mångfaldsstipendium om 10 000 kr. Priset ska uppmuntra engagemang, nytänkande och goda exempel för integration och mångfald. Utdelning av stipendiet sker i samband med firande av Nationaldagen den 6 juni.

Var med och nominera nästa stipendiat

Den nominerade ska vara en enskild person som är bosatt i Sundsvall, en organisation eller ett företag som verkar här. Nominera senast andra veckan i April.

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

Varje år delas en särskild utmärkelse ut för mångfald i arbetslivet. Utmärkelsen delas ut under nationaldagen.

Var med och nominera till nästa utmärkelse

Den nominerade ska vara en enskild person som är bosatt i Sundsvall, en organisation eller ett företag som verkar här. Nominera senast andra veckan i April.

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

Rådet är ett rådgivande organ som är organisatorisk knutet till individ- och arbetsmarknadsnämnden(IAN).

I Rådet ingår representanter från olika samhällsområden för att som oberoende och självständiga aktörer utifrån bred erfarenhet, kompetens och kontaktnät bidra med olika perspektiv. Rådet representanter ska spegla olika samhällsorgan såsom kultur, ideella organisationer, näringsliv och den akademiska världen.

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

Sundsvalls kommun har länge haft kontakt och samverkat med idéburna organisationer som är viktiga samhällsaktörer för etablering och integration. I takt med att behovet av stöd för etablering och integration blir större, ökar behovet av att fördjupa denna samverkan.

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.