Stipendier och utmärkelser

Integration, mångfald och socialt arbete

Sundsvalls kommuns integrations- och mångfaldsstipendium uppgår till 10 000 kronor. Stipendiet kan tilldelas enskild person, organisation eller företag och ska uppmärksamma nytänkande och goda exempel i mångfaldsarbetet, samt inspirera ännu fler att arbeta för ett integrerat Sundsvall.

Du kan söka personligen, men du kan också lämna förslag på lämpliga kandidater. Stipendiemottagare ska vara bosatt i Sundsvalls kommun. Stipendiet är instiftat av kommunfullmäktige, och delas ut av Individ- och arbetsmarknadsnämnden.

Ansökningsperioden för stipendiet pågår under våren fram till mitten av april varje år och information kring stipendiet annonseras i dagspress. Det delas ut i samband med nationaldagen.

För mer information kontakta Saleh Dirawi

060-19 12 48 eller 070-372 01 88
saleh.dirawi@sundsvall.se


Nominera till stipendie eller utmärkelse

Sundsvalls kommun vill uppmärksamma bra och inspirerande mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv genom att synliggöra det praktiska mångfaldsarbetet, initiativen och det aktiva engagemang som bedrivs. Den särskilda utmärkelsen är ett erkännande och uppmärksammande av ett utmärkt och inspirerande mångfaldsarbete inom arbetslivet.

Utmärkelsen kan tilldelas en organisation, arbetsplats eller enskild person som på ett föredömligt sätt främjat mångfald i arbetslivet. Du kan söka personligen, men även lämna förslag på lämpliga kandidater. Mottagaren ska vara bosatt i Sundsvalls kommun. Individ- och arbetsmarknadsnämnden delar ut utmärkelsen, som instiftades av Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2008.

Ansökningsperioden för stipendiet pågår under våren fram till mitten av april varje år och information kring stipendiet annonseras i dagspress. Det delas ut i samband med nationaldagen.

För mer information kontakta Saleh Dirawi

060-19 12 48 eller 070-372 01 88
saleh.dirawi@sundsvall.se


Nominera till stipendie eller utmärkelse

Kontakt

Saleh Dirawi Samordnare integration

060-19 12 48, 070-372 01 88

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.