Dagens flyktingar – morgondagens medarbetare

Kommunen behöver bredda rekryteringsbasen för att ta tillvara den kompetens som finns bland nyanlända och utrikesfödda…

…och i större utsträckning se dagens flyktingar som morgondagens potentiella medarbetare.

ESF-projektet Baspaket språk och integration är ett kommunprojekt som syftar till att öka kunskapen och förståelsen för nyanlända, och hur nyanlända stärker verksamheterna. För att underlätta detta bidrog projektet med kompetensförsörjning i form av utbildningar för kommunens medarbetare som berör integration ur flertalet olika perspektiv och nivåer.

Projektet går mot sitt slut och kompetensutvecklingsinsatserna i projektet har slagit väl ut och fått fina omdömen bland annat för sin nytta och för sitt mervärde. Projektledare har varit Nina Dahlberg, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).

I tre pod-avsnitt samt ett tillhörande häfte kan du ta del av information om projektet. Varje pod-avsnitt är cirka 10 minuter.

Ta del av avsnitt 3 som handlar om nyttan och mervärdet med projektet.
Häftet hittar du här: https://en.calameo.com/read/005885284ab2dd8e54009.

Nyttan och mervärdet med projektet

Ta del av avsnitt 2 som handlar om kompetensutveckling utifrån ett HR-perspektiv.
Häftet hittar du här: https://en.calameo.com/read/005885284ab2dd8e54009.

Kompetensutveckling utifrån ett HR-perspektiv.

Ta den av avsnitt 1 som handlar om bakgrunden och syftet med projektet.
Häftet hittar du här: https://en.calameo.com/read/005885284ab2dd8e54009.

Bakgrund till projektet.

 

Projektet har erbjudit kompetensförsörjning i form av halvdagsutbildningar en gång i månaden mellan oktober 2018 – september 2019 för alla medarbetare inom Sundsvalls kommuns olika förvaltningar och bolag.

Utbildningarna behandlade integration ur ett flertal olika perspektiv, exempelvis Rättighetsbaserat arbete, Migrations- och etableringsprocessen, Värdegrunder och kulturmöten i vardagen, Interkulturell kommunikation, Kommunikation över språkbarriärer, Hälsa och trauma och Socialisationsprocessen.

Under hösten 2019 – våren 2020 skedde fördjupade workshops för specifika förvaltningar inom områden där verksamheterna uttryckt ett behov av kompetensförsörjning.

Kontakt

Pia Söderlund Verksamhetschef Integration

060-19 89 49, 073-275 48 00

Saleh Dirawi Samordnare integration

060-19 12 48, 070-372 01 88

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.