Nyckelfri hemtjänst

Du som bor i Sundsvalls kommun och har, eller ska få hemtjänst, kommer att få ett elektroniskt låsvred – Phoniro – monterat på din dörr.

Elektroniskt lås – tryggare för dig, lättare för hemtjänsten

Det gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner. Längre ner på sidan hittar du vanliga frågor och svar om Phoniro.

Nyckelfri hemtjänst ökar din trygghet, (Informationsblad, pdf)

Vad är Phoniro?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren, hos dig som är hemtjänstkund. Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. Hemtjänsten däremot kan, när det behövs, använda en kod i sin mobiltelefon för att låsa upp. Detta gäller oavsett om du valt kommunens hemtjänst eller en annan hemtjänstutförare.

Hemtjänsten kan bara använda koden den tid då de besöker dig, och vid larm. Systemet registrerar också den tid personalen är hemma hos dig. Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låset och det är bara behörig vårdpersonal som kan använda sig av det.

Montering av Phoniro

Behöriga montörer besöker dig för att montera Phoniro. Montörerna är anställda av Sundsvalls kommun. Montören legitimerar sig, så att du kan vara säker på att det är rätt person.

Låssystemet eller monteringen medför inte någon kostnad för dig.

Portlås

I vissa fall kan vi behöva installera ett portlås om inget nyckelfritt alternativ finns. Portlåset är godkänt av försäkringsbolagen och ändrar inte befintligt skalskydd. Det installeras diskret innanför porten och aktiveras när hemtjänstpersonalen knackar lätt på dörren. Det påverkar inte det vanliga låssystemet, de boende använder det vanliga låssystemet.

Kommunen betalar portlåset i sin helhet, inklusive installation, service och underhåll. Det blir ingen åverkan på dörren och vi återställer den i ursprungsskick om hemtjänstinsatserna upphör. Vi har skickat ut en blankett till fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsföreningar om medgivande till installation av portlås. De ansvarar för att skicka in blanketten i de fall det är aktuellt.

Blankett för medgivande från fastighetsägare, hyresvärdar
och bostadsrättsföreningar till installation av portlås

Information till fastighetsägare (pdf)

Varför har kommunen infört Phoniro?

Det underlättar hemtjänstpersonalens arbete eftersom de då inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, eftersom de i fortsättningen kan öppna med hjälp av en kod i mobiltelefonen.

Phoniro registrerar ocskå vem som var där, hur länge personen var där. Det innebär en bättre kontroll av att du får din hjälp enligt beslutet. Större trygghet och säkerhet för både dig och personalen alltså.

Kostar det något för mig?

Nej, det kommer inte att kosta dig någonting.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, Phoniro förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hem­met. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installationen, vilket är extra viktigt om man har ett säkerhetslås på dörren.

Hur lång tid tar monteringen?

Det är enkelt att montera Phoniro, det tar som regel bara 10 minuter. Montören kommer också att smörja upp låscylindern i din dörr så om allt går som det ska är arbetet klart på 15-20 minuter.

Hur vet jag att det är en godkänd montör som kommer hem till mig?

Montören kommer att visa en legitimation där det står att han är anställd av Sundsvalls kommun för att utföra detta arbete.

Blir det någon åverkan på min dörr?

Nej det blir ingen åverkan på dörren.

Byts låscylindern så att jag måste byta nyckel?

Nej låscylindern byts inte. Bara vredet byts ut. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Passar Phoniro på alla dörrar?

Phoniro passar på mer än 95% av alla dörrar. Phoniro kan monteras på låskistor som normalt anses som svåra. Till exempel Assa 560, Assa 8765, Assa 310, samt Assa 2000 Evo säkerhetslås.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Då spärras telefonen omgående och blir helt obrukbar.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?

Nej, endast den personal som är planerad att gå till dig för dagen har till­gång till ditt lås.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltele­fonen?

Phoniro har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med Phoniro Lock krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning.

Kommer jag att få tillbaka mina nycklar från hemtjänsten sedan jag fått det elektroniska låssystemet?

Hemtjänsten kommer att ha kvar en nyckel för säkerhets skull. Den förvarar vi inlåst i ett skåp i hemtjänstlokalen. Övriga nycklar återlämnar vi till dig.

Vad händer om jag flyttar, byter hemtjänstutförare eller säger upp min hemtjänst?

Då återställer en montör från Sundsvalls kommun ditt lås till samma skick det var innan vredet byttes.

Blir det någon skillnad för mig som jag bör tänka på när jag an­vänder låset?

Nej ditt lås kommer att fungera precis som vanligt, du låser med vredet eller med din nyckel precis som vanligt

Hur ofta måste batterierna i Phoniro bytas och vem gör det?

Phoniro drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka två månader innan det är dags att byta batteriet. Du behöver inte själv hålla koll på detta, det gör hemtjänsten. Batteribytet är enkelt och görs av personal från Sundsvalls kommun.

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-11.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.