Kommunal hemtjänst

Sundsvalls hemtjänst är kommunens egen hemtjänstutförare.

Fyra medarbetare från Sundsvalls hemtjänst

Foto: Plan 2

För oss i Sundsvalls hemtjänst är det ett förtroende och en stolthet att få arbeta i den miljö där du mår bra och känner dig trygg. Vårt arbetssätt – Skönsmomodellen – har visat sig ge ökad trygghet och trivsel för både dig och personalen. Vi utgår alltid från vad som är viktigast för dig när vi utför våra tjänster i ditt hem.

Årets äldrepris till Skönsmomodellen – Artikel i Sunt arbetsliv 13 juni 2017

Kontaktuppgifterna till områdeschefer gäller under ordinarie kontorstid.

Till din tjänst i hela kommunen

Sundsvalls hemtjänst

Grupplokal

Enhetschef

Telefon

Alnö Färjevägen 32
Telefon: 060-658 51 61
060-658 51 60
Attmar hemtjänst Kullenvägen 11
Telefon:060-255 37
070-372 15 60
Bergsåker Betselvägen 10
Telefon: 060-55 22 85
060-19 10 42
Centrum Bergsgatan 43 070-348 06 04
Finsta Finstavägen 32
Telefon: 060-658 34 93
060-658 34 92
Granlo Vikingavägen 43 E
Telefon: 060-658 35 85
060-19 10 42
Granloholm Medborgargatan 35
Telefon: 060-19 97 86
060-19 28 07
Haga/Bosvedjan Medborgargatan 35
Telefon: 060-19 97 88
060-19 19 17
Kovland Viljansvägen 19, 1 tr
Telefon: 060-658 39 39
060-19 10 03
Liden Klockar Eriks väg 6
Telefon: 060-658 34 40
060-19 10 03
Matfors Skölevägen 15 060-19 28 35
072-14 47 99
Nacksta 1 Axvägen 9
Telefon: 060-19 15 91
060-19 28 49
Nacksta 2 Axvägen 9
Telefon: 060-19 15 92
060-19 16 32
Njurunda 1 Centrumgatan 2
Telefon: 060-658 34 79,
060-658 34 80
060-658 34 90
073-270 94 17
Njurunda 2 Centrumgatan 2
Telefon:
Röd 070-34 85 361
Blå 070-34 85 351
Njurunda 3 Centrumgatan 2 060-658 34 85
Skönsberg Medborgargatan 35
Telefon: 060-19 97 89
060-19 97 72
Skönsmon 1 Fridhemsgatan 71
Telefon: 060-658 34 04
060-658 34 05
Skönsmon 2 Fridhemsgatan 71
Telefon: 060-658 34 06,
060-61 91 09
060-658 34 07
Stöde Knutsvägen 5
Telefon: 070-326 08 43
060-658 50 37

 

Till din tjänst på dina villkor

Det är dina önskemål som formar hur vi utför de tjänster du är beviljad.

Respekt och förståelse för olika människors behov och önskemål är det viktigaste i vårt arbete. Det är du som bestämmer hur vi ska arbeta hemma hos dig. Alla våra hemtjänstgrupper arbetar enligt den mycket uppmärksammade “Skönsmomodellen“.

Det innebär att du möter en fast grupp av medarbetare som du snabbt lär känna. Vi vet att kontinuitet är viktigt, både vad det gäller vilka som besöker dig, tiderna vi kommer och att alla utför tjänsterna på det sätt du önskat. Vi följer regelbundet upp hur nöjd du är med hur vi utför tjänsterna hemma hos dig. Det är viktigt för att vi hela tiden ska förbättra kvaliteten.

Vi startar vårt samarbete genom att tillsammans göra en genomförandeplan. Det betyder att vi sätter oss ned och går igenom din dag och hur du vill ha saker och ting utförda. Du får också en egen kontaktman som både du och dina anhöriga kan vända er till med frågor och funderingar.

Sundsvalls hemtjänst har alltid ett rehabiliterande förhållningssätt i arbetet hemma hos dig. Det innebär att vi ser, stödjer och uppmuntrar dig att använda och bibehålla de resurser och möjligheter du själv har att klara av saker och känna mening i din vardag.

Till din tjänst finns kompetenta medarbetare

Vi har stor erfarenhet av omvårdnad och service, faktum är att vi tillsammans har arbetat flera tusen år inom hemtjänst. Till din tjänst har du vid behov tillgång till utbildad personal inom områden som rehabilitering, palliativ vård och kost. Vår personal har också basutbildning i demensvård och bemötande av personer med demenssjukdom och vi kan också erbjuda särskilt stöd till personer med psykisk ohälsa.

Rehabiliterande förhållningssätt

All personal inom Sundsvalls hemtjänst har utbildats i att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt hemma hos dig, att uppmuntra, stödja och stärka dina egna resurser och möjligheter.

Flera språk

Vi har  medarbetare som, förutom svenska, kan en hel del andra språk. Just nu kan vi där behov finns, erbjuda engelska, finska, spanska, danska, teckenspråk, ryska, thai och vietnamesiska. Vi har också specialintressen som fiske, segling, schack, aktier, trädgård, litteratur och yoga. Fråga gärna – kanske går det att matcha dina intressen med någon hos oss.

All ordinarie personal i Sundsvalls hemtjänst har utbildats i ett rehabiliterande förhållningssätt. Målet har varit att få ökad kunskap om rehabilitering och aktivering i den äldres vardag.

Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär

  • Att personalen har en stödjande och inte hjälpande inriktning.
  • Att personalen utgår från din förmåga att vara aktiv.
  • Att du blir mer delaktig.

Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär därför att du som fått insatser beviljade ska få göra så mycket som du kan själv. Personalen finns med som stöd i de dagliga aktiviteterna i det du inte klarar själv. Vid för mycket hjälp kan konsekvensen bli att du blir mer passiv och därmed tappar de funktioner och färdigheter som du faktiskt har.

De dagliga aktiviteterna är ett bra tillfälle att “träna” för att kunna behålla, bevara eller förbättra din nuvarande fysiska och psykiska kapacitet. Det innebär att du bör medverka efter din förmåga vid exempelvis påklädning, hygien, förflyttningar och i samband med måltid.

Exempel på medverkan kan vara att kunna bre din egen smörgås, diska, duscha, tvätta håret  eller använda rollator istället för att åka rullstol.

Vad innebär det här för dig som har hemtjänst?

Det betyder att de saker som ska utföras görs tillsammans i så stor utsträckning som möjligt, utifrån dina förutsättningar. Personalen uppmuntrar dig att göra det som du själv klarar av och du får stöd i det du inte kan klara på egen hand.

När ett rehabiliterande förhållningssätt används som grund för arbetet leder det till:

  • Ökad delaktighet
  • Meningsfullhet och välbefinnande
  • Ökad livskvalitet
  • En värdig och bra äldreomsorg.

Oavsett snöstormar eller tidpunkt på dygnets alla dagar ser hemtjänstpersonalen till att ge god och säker omsorg till dem vi är till för.

Vid extraordinära händelser som exempelvis vid snöstormar/dåligt väglag som medför svårigheter för hemtjänstpersonal att ta sig fram till dig som brukare, kommer det göras bedömningar från enhetschefer och prioriteringar till de besök som är mest akuta för dagen. Detta kommer att ske i nära dialog med dig som är brukare, om dina besök blir påverkade. Hemtjänsten har till exempel tagit hjälp av Hemvärnet för att ta sig fram med bandvagnar.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ansöka om hemtjänst
Avgifter och taxor för vård och omsorg
Vill du också arbeta inom kommunens vård och omsorg? Se våra lediga jobb

Kontakt

Vill du söka jobb hos oss? Kontakta RoP – Resurs och planeringsenheten

060-19 22 04

Postadress:
RoP - socialtjänstens resurs och planeringsenhet
851 85 Sundsvall

Besöksadress (obs endast bokade besök):
Norrmalmsgatan 6

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.