Fritt val – Sök utförare

Se vilka utförare av hemtjänst du kan välja mellan – om du via Sundsvalls kommun har blivit beviljad någon av dessa tjänster.

Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdad i hemmet. Alla utförare är godkända och kvalitetssäkrade av Sundsvalls kommun. Symbolerna beskriver om utföraren erbjuder service eller både service och omvårdnad.

  • Service innebär exempelvis hjälp med städning, tvätt, inköp och ärenden
  • Omvårdnad innebär exempelvis hjälp med medicinering, hygienskötsel, måltider, aktiviteter, ledsagning och trygghetslarm.