Riktlinjer skyddsåtgärder samt om extra tillsyn (extravak)

Riktlinjer kring skyddsåtgärder samt riktlinjer och vägledning när en person behöver extra tillsyn eller ständigt närvarande personal (extravak).

Syftet med riktlinjer för skyddsåtgärder inom Socialförvaltningen i Sundsvalls kommun är att säkerställa att individens rörelsefrihet och inte berövas utan samtycke och inventering av alternativa lösningar.

Grund är alltid att ingen ska påtvingas något mot sin vilja. I en film med Petra Björne,  på FoU Malmö, föreläser hon om lag och etik kring skyddsåtgärder. Se gärna denna film som bara 16 minuter lång. Klicka på länken nedan:

Film: Föreläsning om lag och etik kring skyddsåtgärder – öppnas i nytt fönster.

Film: Socialstyrelsen, skillnader mellan tvång/begränsningar och skyddande åtgärder

Mer kunskapsstöd om skyddsåtgärder finns på “Kunskapsguiden.se“, öppnas i nytt fönster.

Demensvård utan tvång

Svenskt Demenscentrum har utarbetat ett utbildningspaket för en demensvård utan tvång och begräsningar “Nollvisionen” – öppnas i nytt fönster. Sundsvalls kommun har upprättat riktlinjer kring skyddsåtgärder och utbildade ambassadörer i Nollvisionen. Se riktlinje nedan som kan laddas ner.

Ibland uppstår situationer där en enskild vårdtagares behov inte går att uppnå på ett tillräckligt tryggt och/eller säkert sätt ifrån utifrån tillgängliga medicinska eller omvårdnadsmässiga insatser. Extra tillsyn eller ständigt närvarande personal (ordet extravak förekommer ibland) kan då behöva tas till för att säkra upp och hantera den uppkomna tillfälliga situationen. Se riktlinje och vägledning nedan som kan laddas ner.

Notering: I dokumentet beskrivs två olika KVÅ-koder. Det är för att tydliggöra de olika nivåerna av extra tillsyn, KVÅ-koder dokumenteras inte i kommunens patientjournal.

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Annika Eriksson Verksamhetschef Stöd och omsorg

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.