Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom vård- och omsorgsförvaltningen får en säker vård av god kvalitet.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

 • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen
 • patienten får den vård och behandling som en läkare ordinerat
 • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
 • delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat med säkerhet för patienten
 • kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
 • patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR

MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

 • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355)
 • det går att utreda och bedöma avvikelser inom ansvarsområdet
 • det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter, samt att ha anmälningsplikt vid olycka/tillbud.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS eller MAR för att anmälan görs till socialstyrelsen enligt lex Maria.

Fler sidor på sundsvall.se

Patientsäkerhetsberättelse

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.