Klagomål och synpunkter på verksamhet inom sjukvård och omsorg

Har du synpunkter eller klagomål på till exempel äldreboendet, hemtjänsten, gruppboendet, vårdkontakten eller ett hjälpmedel,

eller vill du dela med dig av något positivt som du upplevt i kontakten med våra verksamheter inom Vård och omsorg?

Kontakta ansvarig chef i första hand

Vård och omsorg bygger på ett respektfullt och ömsesidigt förtroende. Vänd dig i första hand till ansvarig enhetschef med din synpunkt eller ditt klagomål. Det är oftast verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar.

Andra sätt att framföra synpunkter och klagomål

Utöver kontakt med personal eller chef finns det andra sätt att framföra synpunkter och klagomål på:

Via e-post

Vård-och omsorgsnämnden

Via e-tjänst

Lämna synpunkt

Via vanlig post

Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsnämnden
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Anmäl klagomål till kommunen

Synpunkten eller klagomålet kan fyllas i direkt på webben. Du som anmälare kommer att få svar att synpunkten/klagomålet har tagits emot och hur den kommer att hanteras. Målet är att de ska hanteras skyndsamt men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid.
Hälso- och sjukvårdens klagomålsanmälan

Personuppgifter som lämnas i samband med din registrering hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du skicka in din anmälan via brev kan du skriva ner dina upplevelser och skicka till nämndernas myndighetsbrevlådor.

Via e-post

Via vanlig post

Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsnämnden
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsnämnden
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Patientnämnden Etiska nämnden i Västernorrland

Sundsvalls kommun har gemensam Patientnämnd med Region Västernorrland. Patientnämnden lyssnar på dina synpunkter och ger råd. Vanligen framför handläggaren som tar emot dina synpunkter dessa till vården och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt.
Patientnämnden-Etiska nämnden (öppnas i nytt fönster)

Nedan finns en broschyr om Patientnämnden att ladda ner.
Broschyr om patientnämnden 2018

Anmäl direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du upplever att någon har drabbats av en allvarlig vårdskada med permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, kan du kontakta IVO.
IVO:s upplysningstjänst 

Via e-post

Vård-och omsorgsnämnden

Via e-tjänst

Lämna synpunkt

Via vanlig post

Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsnämnden
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Vi kommer skyndsamt hantera ditt klagomål. När ditt klagomålsärende avslutas får du svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Om du lämnar ditt klagomål skriftligt via e-tjänsten Lämna synpunkt räknas den som en inkommen allmän handling. Det innebär att alla som vill kan begära att få läsa det du skriver i ditt klagomål.

Inkomna ärenden till Sundsvalls kommun diarieförs alltid. Personliga förhållande och sekretessuppgifter blir dock inte offentliga. Du kan läsa mer om hur kommunen hanterar allmän handling och sekretess. 

Då kan du kontakta respektive områdeschef/verksamhetschef via kommunens växel på telefon: 060-19 10 00. Tala om vilket verksamhetsområde det gäller. Eller skicka e-post till Vård-och omsorgsnämnden.

 

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.