Basal munvård och uppsökande munhälsobedömning

Sundsvalls kommun har överenskommelse med Region Västernorrland kring basal munvård och uppsökande tandvård  och munhälsobedömningar.

Kommunens medarbetare ansvarar för den basala munvården utförs regelbundet och hjälper till att identifiera de som har rätt till regionens tandvårdsstöd och nödvändig tandvård. Tillsammans med Folktandvården planerar även kommunens medarbetar hur munhälsobedömningarna ska genomföras.

Från 2017 finns ny överenskommelse med Region Västernorrland kring den uppföljande verksamheten, se överenskommelse nedan för nedladdning. På Regionens sida finns mer information, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma rutiner, blanketter och verktyg kring N-tandvård på Regionens sida, öppnas i nytt fönster.

Uppsökande Verksamhet – blanketter, öppnas i nytt fönster

Risk för ohälsa i munnen är vanlig hos äldre på särskilda boenden och sköra äldre i hemsjukvården. Även andra med funktionsnedsättningar kan ha risk för att utveckla ohälsa i munnen. Vid sviktande hälsa kan det vara svårt att för den enskilde att klara sin egen munvård och kan behöva hjälp för att utföra den. Många äldre har idag fler egna tänder, kronor, broar och implantat som kräver noggrann munhygien.

Bristande munhygien kan bland annat leda till försämrad livskvalitet och kan även ligga till grund för infektioner och svårigheter att få i sig tillräcklig med mat och dryck.

Det viktigt att all vård- och omsorgspersonal har kunskap om munhälsa, vilka risker som finns och att kontakta ansvarig sjuksköterska om munhälsan hos en patient blir sämre eller har svårigheter att utföra den basala munvården.

I Sundsvalls kommun används Senior alert för att identifiera personer med risk för ohälsa i munnen. Läs mer på sidan Arbeta med vårdprevention och Senior Alert i Sundsvall.

Kunskapsbank och korta filmer

I Senior alerts kunskapsbank finns handledning om hur munvård kan utföras. På sidan finns ett flertal korta filmer om att; smörja läppar, fukta slemhinnor, rengöring av tung, tandborstning, rengöring av protes med mera. Senior alert kunskapsbank – munhälsa, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Ing-Britt Madsen Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 10 90

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.