Medicinteknik, hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Riktlinjer, rutiner kring medicintekniska produkter, hjälpmedel och förbrukningsartiklar

På denna sida och under respektive rubriker finns rutiner och verktyg kring användning och förskrivning av medicintekniska produkter, hjälpmedel och vissa förbrukningsartiklar som används inom kommunen.

Förbrukningsmaterial som används i samband med kontroll av blodsocker och vid insulingivning finns på sidan Läkemedel under rubriken “Diabetes och Diabetesläkemedel”.

Region Västernorrland och länets kommuner har flertalet olika överenskommelser och avtal, bland annat kring kostnadsfördelning av förbrukningsartiklar. Här finns aktuella överenskommelser publicerade samt rekommenderade förband inom primärvården.

Förskrivarutbildningen omfattar alla förskrivare i Landstinget Västernorrland och gäller även kommunala förskrivare. Förskrivare är legitimerad personal anställda av landstinget eller anställda av vårdgivare som bedriver vård på uppdrag av Region Västernorrland samt inom kommunerna i länet eller vårdgivare som bedriver vård på uppdrag av kommun i länet.

Utbildningen är upplagd i två delar:

  • Del 1. Socialstyrelsens webbutbildning – om förskrivning av hjälpmedel
  • Del 2. Hjälpmedel Västernorrlands webbutbildning (Tilda Förskrivare) – om regionala regelverk

Läs mer i fil nedan och anmälningslista Excel.

Förskrivningsprocessen och Hjälpmedelsguiden i Sundsvall

Här finns information för vårdgivare och förskrivare av hjälpmedel i Västernorrland i både kommun och landsting, från landstingets hjälpmedelssamordnare och Hjälpmedelskommitté.

Hjälpmedelsguide

Hjälpmedelsguiden stödjer personal som provar ut och förskriver hjälpmedel till patienter. Hjälpmedelsguide (Region Västernorrland)

Förskrivningsprocessen

Riktlinjer kring förskrivningsprocessen i Västernorrlands län är framtagen i samarbete mellan länets kommuner och Landstinget Västernorrland. Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel (Region Västernorrland).

Personlyftar

Sundsvalls kommuns personlyftar inom Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF), Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) och Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) besiktigas varje år av enheten för Drift teknik och service. De som gör månadskontrollerna är omvårdnadspersonal med speciell ergonomicoachutbildning som tillhandahålls av kommunhälsan.

De dagliga kontrollerna görs av personal på enheten som använder personlyften.

Rengöring/desinfektion av hjälpmedel

Riktlinje för rengöring/desinfektion av hjälpmedel med känd smitta inom hemsjukvården finns att ladda ner nedan.

Tillfällig vistelse i sitt hem

Rutin för hantering av hjälpmedel vid tillfällig vistelse i sitt hem när man bor på särskilt boende.

 

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Annika Eriksson Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.