Kontakt med hälso- och sjukvård

I kommunens särskilda boenden, i hemsjukvård och dagverksamheter har kommunen hälso- och sjukvårdsansvar.

Om vårdpersonalen använder SBAR för att strukturera samtalen minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas – vilket minskar risken för vårdskador

S = situation

 • Presentation av dig själv med namn, titel, område och av vårdtagaren med namn, ålder och personnummer, adress.
 • Vad är anledning till kontakten?

B = bakgrund

 • Kort relevant sjukhistoria,
 • pågående ohälsoproblem,
 • pågående vård- och omsorgsplan,
 • aktuell läkemedelslista,
 • eventuell ADL,
 • eventuella allergier,
 • smittorisk.

A = aktuellt tillstånd

 • Beskriv och rapportera fakta om nuläget gällande allmäntillståndet: Det kan vara
  • temperatur (feber),
  • puls,
  • blodtryck,
  • andningsfrekvens,
  • medvetandegrad samt eventuellt
  • blodsocker.
 • Vid buksmärta är det viktigt att veta om vårdtagaren kan kissa och utesluta eventuell förstoppning.
 • Vid fall/skelettskada: felställning, smärta vid förflyttning.
 • Ge en rimlig tolkning av problemet.

R = rekommendation

 • Jag vill ha hjälp med bedömning, behandling, ordination eller hembesök av sjuksköterska för bedömning av patientens ohälsa.

 

Avsluta med att bekräfta åtgärden.

Finns fler frågor?

Är vi överens om vad som ska göras?

För att underlätta kontakt och samtal mellan personal och sjuksköterska när en person i särskilda boenden eller hemsjukvård blivit akut sjuk, fallit eller på annat sätt fått försämrad hälsa kan Symtomkollen underlätta samtalet och beslut om åtgärder.

Symtomkollen ska finnas i fysisk form på alla arbetsplatser för personal att använda men kan även läsas digitalt

Ha alltid Symtomkollen till hands när sjuksköterska ska kontaktas.

Sjuksköterska ska alltid kontaktas:

 • om en patients fysiska eller psykiska tillstånd försämras,
 • om patienten har fallit,
 • om osäkerhet finns kring läkemedelshantering,
 • om osäkerhet finns kring hur en hälso- och sjukvårdsuppgift ska utföras och alltid
 • före läkemedel vid behov ska ges till patient.

OBS! Vid akuta tillstånd, situationer ring SOS alarm 112 – därefter kontaktas sjuksköterska.

Vid icke akuta ärenden och där kontakt med sjuksköterska misslyckas – ring Sjukvårdsrådgivningen 1177 för råd.

Läs mer i riktlinje nedan.

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Ing-Britt Madsen Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 10 90

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.