FAQ – Vanligt ställda frågor inom hälso- och sjukvård

Här publicerar MAS och MAR vanligt ställda frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Se under respektive huvudområde/rubrik. Frågor/svar fylls på löpande.

Var hittar jag information om Coronavirus (Covid-19)?

 – På sidan om Vårdhygien finns en rubrik o Corona och Covid-19. Se sida om Vårdhygien, öppnas i nytt fönster

Finns det någon webbutbildning kring Covid-19 som är lämplig för personal i kommunen?

– Ja, Karolinska Instituten har en webbutbildning om Covid-19, Länk Webbutbildning Covid-19, öppnas i nytt fönster

Finns det några bra och korta filmer om hur man vårdar äldre med Covid-19 i livets slut?

– På sidan om Palliativ vård, vård i livets slut finns en rubrik om Etisk vårdplan. Där hittar du länk till bra och informativa filmer. Se sida om palliativ vård, öppnas i nytt fönster.

Får personal under 18 år ta emot delegering för läkemedelshantering.

 – Nej – personal under 18 år kan ej få delegering. Se sida om Delegering, öppnas i nytt fönster.

Kunskapstestet, Jobba säkert med läkemedel – var kan personalen göra det?

– Kunskapstestet ska göras på arbetsplatsen. Se sida om Delegering, öppnas i nytt fönster.

Vem ansvarar för att personal har giltig delegering?

– Det är alltid den enskilde som tagit emot en delegering som är ansvarig att kontakta ansvarig legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut) i god tid innan gällande delegering upphör att gälla. Se sida om Delegering, öppnas i nytt fönster.

Var hittar jag rutiner kring palliativ vård och rutiner kring hantering när någon avlidit (ordet död används också) i verksamheten?

 – Riktlinjer och rutiner kring palliativ vård och vård i livets slutskede samt rutiner när någon avlidit finns på Personalwebben. Se sidan om Palliativ vård, vård i livets slutskede, öppnas i nytt fönster.

Vem får iordningställa dosett med läkemedel?

– Det är enbart legitimerade sjuksköterskor som får iordningställa (dela) läkemedelsdosett. Se sida om Läkemedelshantering, öppnas i nytt fönster.

Hur ska hantering av läkemedelsavfall, stickande, skärande göras?

 – Kunskaper om detta finns på sidan om läkemedelshantering, exv. i dokumentet “Praktiska anvisningar för läkemedelshantering – Sundsvalls kommun”. Det finns även en rubrik kring området läkemedelsavfall samt när sk. Safeclip “kanylavbitare” kan användas. Se sida om Läkemedelshantering.

Var hittar jag hjälpmedel och förbrukningsartiklar till diabetes?

 – Information kring diabetes och förbrukningsmaterial finns under egen rubrik på sidan om läkemedelshantering. Se sidan om Läkemedelshantering

Ska sjukhuset skicka med läkemedel när en patient skrivs ut från sjukhus?

 – Ja, sjukhuset ska skicka med läkemedel för fem dagar. Läkemedelskommittén har skrivit dokument kring “Säkerställ patientens tillgång till läkemedel vid utskrivning från sjukhus”, Se sidan kring Informationsöverföring och samverkan med andra vårdgivare, öppnas i nytt fönster.

Är det enhetschef eller sjuksköterska som beslutar om extra tillsyn (extravak)?

– Det är normalt en samlad bedömning av enhetschef och sjuksköterska tillsammans. Under kvällar, helger och nätter kan det dock hanteras på annat sätt. Se sida om extra tillsyn (extravak), öppnas i nytt fönster.

Vad finns det för rutiner när det saknas läkemedel, misstänker stöld av exempelvis narkotiska läkemedel?

 – I dokumentet “Lokal instruktion för läkemedelshantering” finns rutiner när läkemedel saknas utan normal förklaring. Se sida om Läkemedelshantering, öppnas i nytt fönster. Klicka på rubriken “Allmänt om läkemedelshantering”.

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Annika Eriksson Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.