Egenvård

Riktlinjer och rutiner kring bedömning och beslut om hälso- och sjukvård kan utföras som egenvård.

Egenvård är vård som den enskilde patienten kan utföra själv, eller kan få hjälp med av en anhörig eller någon annan, till exempel hemtjänsten. Egenvård kan vara medicinering, omläggning av sår eller behandling lindrigare sjukdomsbesvär. Egenvård räknas inte som sjukvård.

Kommunerna i Västernorrland har tagit fram gemensamma riktlinjer och rutiner tillsammans med Region Västernorrland när och hur hälso- och sjukvårdpersonalen bedömer om en sjukvårdsinsats ska betraktas som egenvård och vad som gäller när egenvården ska utföras.

Egenvårdsbedömning – länsgemensamma riktlinjer Region Västernorrland.

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Annika Eriksson Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.