Blås- och tarmdysfunktion (inkontinens)

Riktlinjer, kunskapsstöd vid utredning, omvårdnad och förskrivning av inkontinenshjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion samt hantering av urinkatetrar.

Blås- och tarmdysfunktion (inkontinens) är mycket vanligt bland äldre – framför allt i särskilda boende och sköra äldre i hemsjukvården. På denna sida finns riktlinjer och kunskapsstöd kring basal utredning i Sundsvalls kommun, stöd via Nikola.nu samt Kateterfakta.nu och hur individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel går till.

Målet är att identifiera personer med blås- och tarmdysfunktion och erbjuda alla med problem en basal utredning och aktiva åtgärder (omvårdnadsinsatser). Verktyg, handledning mm finns på nationella nätverket Nikolas hemsida. Läs under vuxen blåsa och vuxen tarm.

Nikolas Webbsida om blås- och tarmproblem: Nikola.nu (öppnas i nytt fönster).

Riktlinjer och kunskapsstöd

Lokala riktlinjer kan laddas ner från listan nedan som beskriver vem som gör vad och syfte/mål med den basala utredningen som ska erbjudas alla som har problem. Till riktlinjen finns ett kunskapsstöd som mer i detalj berättar om de olika delarna i den basa utredningen, kort om anatomi mm.

Hälso- och sjukvården har skyldighet att erbjuda alla personer som har urin eller avföringsläckage individuellt anpassade inkontinenshjälpmedel. Skydden ska vara anpassade för den enskilde individen och förskrivningen ska ske kostnadseffektivt. Den basala utredningen ska ligga till grund för anpassade skydd.

Ett inkontinenshjälpmedel ersätter inte ett toalettbesök

En individuell utprovning syftar till att uppnå bästa möjliga funktion med hänsyn till den enskildes förutsättningar som kroppsform, livsstil och hudhälsa. Det handlar om att minska risken för läckage och komplikationer, ge bästa möjliga komfort och förbättrad livskvalitet. Ett inkontinenshjälpmedel ersätter inte ett toalettbesök.

Förskrivarstöd inkontinenshjälpmedel

Sundsvalls kommun har avtal med OneMed för beställning av inkontinenshjälpmedel. Genom att använda OneMeds förskrivarstöd (Guide), ett stöd som kommunens upphandling ställt krav på att det ska finnas, kvalitetssäkras utprovning och anpassning av skydden för patenten. Sjuksköterska utreder och förskriver i samverkan med personal och den enskilde patienten. Personal (exv. kontinensombud) beställer sedan regelbundet förskrivna inkontinenshjälpmedel från OneMed via Guide. Omprövning av förskrivning omprövas årligen eller vid behov.

OneMeds förskrivarstöd Guide, öppnas i nytt fönster

Nya användare till Guide fyller i blankett nedan och skickar till OneMed.

Kontaktuppgifter till OneMed finns på deras guide-sida samt nedan – för support och inloggningsproblem eller förändringar av behörigheter som nya enheter mm.

Nätverket Nikola har utvecklat stöd till vårdpersonal som arbetar med utredning och omvårdnad av patienter med blås- och tarmdysfunktion (inkontinens). På Nikolas webbsida finns verktyg och stöd som följer omvårdnadsprocessen. För legitimerad personal finns anamnesstöd i samband med utredning av blåsdysfunktion.

Gå till Nikola.nu, öppnas i nytt fönster och klicka på Vuxen blåsa.

Kvarliggande urinkateter, via urinröret eller suprapubisk är en vanlig behandlingsform när en patient har svårigheter att tömma urinblåsan. Orsakerna kan vara många. Urinkatetrar ska alltid ordineras av läkare. Hanteringen ansvarar sjuksköterska för och vissa delar kan delegeras till omvårdnadspersonal.

Kunskaper kring hur kvarliggande urinkatetrar och intermittent kateterbehandling (RiK) ska hanteras (från insättning till skötsel och avslut) finns väl beskrivet på Vårdhandboken (öppnas i nytt fönster) samt på Nikola.nu (öppnas i nytt fönster).

Det finns även en patientwebb som i första hand vänder sig till patienter och närstående som heter Kateterfakta (öppnas i nytt fönster) och är framtagen av nätverket Nikola.nu av medel från Socialstyrelsen. Där finns specifik information kring hur urinkatetrar ska hanteras. Informationen är lättillgänglig och kan vara till stor nytta även för hälso- och sjukvårdspersonal.

Riktlinjer kring urinkatetrar

Nedan finns riktlinjer kring hantering av urinkateter i Sundsvalls kommun som ställer krav på ordination och hantering av olika typer av urinkatetrar.

 

 

 

 

Kontakt

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Maria Bäckman Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 21 26, 072-146 31 49

Katarina Funseth Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

060-19 14 92, 073-065 40 53

Annika Eriksson Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.