Avvikelsehantering

Riktlinjer och rutiner kring avRiktlinjer kring avvikelsehantering

När vi arbetar med människor kan vårt agerande av olika orsaker ibland innebära risker för, eller få oavsedda och svåra konsekvenser för dem vi är till för.

Riktlinje kring avvikelsehantering gäller hälso- och sjukvårdsverksamhet som utförs av både Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) och Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) – det vill säga båda nämndernas verksamhetsområden från 1:a januari 2020.

En avvikelse är en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Även psykiska konsekvenser, som oro och otrygghet, kan räknas som skada. Fall och falltillbud är en typ av avvikelse. Andra exempel på avvikelser kan vara brister i bemötande, brister i läkemedelshanteringen, vårdrelaterade infektioner, trycksår och brister i informationsöverföring.

Syftet med avvikelsehantering är att öka kunskaperna om risker i hälso- och sjukvården och utifrån erfarenheter av negativa händelser och skador, vidta förebyggande åtgärder och därmed minska risken att avvikelsen upprepas igen.

All personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter i Sundsvalls kommun har skyldighet att rapportera avvikelser.

I Sundsvalls kommun används systemet Flexite för att rapportera och hantera avvikelser, men även fall med eller utan skador. Rutiner, länkar till Flexite, blanketter med mera finns nedan.

All personal som arbetar i Sundsvalls kommun och utförare via LOV ska rapportera avvikelser. Det finns olika roller och ansvarsområden kring avvikelsehanteringen och de beskrivs i kommunens riktlinjer.

I Sundsvalls kommun används systemet Flexite för att rapportera avvikelser, fall med eller utan skada, trycksår med flera.

Registrera avvikelser

För kommunens egen personal med behörighet till “Inloggad” rapporterar via interna Flexite.

För utförare och personal utan inloggning, exempelvis vikarier, personal anställda via LOV i hemtjänsten och personliga assistenter och elever kan rapportera via externa Flexite. Flexite Avvikelsehantering, öppnas i nytt fönster.

Videoguide

Flexite för externa

Avvikelser i vårdkedjan som berör fler vårdgivare ska användas när bister uppstår mellan vårdgivarnas verksamheter. Avvikelser är till för att säkra verksamheten och påtala brister så att dessa kan undvikas. Den som uppmärksammar en Avvikelse i Vårdkedjan ska skriva ner vad som hänt.

Rutin Avvikelser i Vårdkedjan

Registrera avvikelsen i modulen “Avvikelser i vårdkedjan” i Flexite. Det krävs inloggning.

Ansvarig chef får ett meddelande att Avvikelse i vårdkedjan kommit. Chefen skriver ut och skickar avvikelsen till berör enhet där felet uppstått. Försättsmallar finns att ladda ner nedan. När svaret på avvikelsen kommer tillbaka återförs det till den som skrivit avvikelsen. MAS och MAR tar del av alla avvikelser i vårdkedjan och sammanställer och redovisar på samverkansmöten med Region Västernorrland.

Se rutin nedan samt försättsmallar för de vanligaste vårdgrannarna kommunen har.

Om brister eller fel som rör innehåll, leveranser eller annat som rör apoteksdelade läkemedel från Svensk Dos ska avvikelse skickas direkt till Svenks Dos.

Avvikelse Svensk Dos, öppnas i nytt fönster.

Det kan även vara bra att skriva en avvikelse i Flexite också, så kan svaret när det kommer från Svensk Dos, scannas in i Flexite för att slutföra hanteringen.

Kontakt

Annika Eriksson Områdeschef Öst, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Jennie Marklund Verksamhetschef hälso- och sjukvård, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

060-19 22 88

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.