Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem.

Det kan handla om hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. Det kan också handla om bedömning och behandling av din funktions- och aktivitetsförmåga.

Hemsjukvårdsinsatser kan utföras av distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut men också av hemtjänstens omvårdnadspersonal på uppdrag av de tre förstnämnda. Hemsjukvård kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer och för dig som har olika behov av omvårdnad och medicinska insatser.

Vem kan få hemsjukvård?

Det kan varje kommunmedborgare oavsett ålder, sjukdom eller diagnos, som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta sig till sin hälsocentral för återkommande sjukvårdsinsatser under en längre eller kortare tid. Hemsjukvård utförs dygnet runt, vardag som helgdag.

Om du vid verksamhetsövergången redan hade hemsjukvård i primärvårdens regi har du förts över till kommunens register. Övriga vänder sig som vanligt till sin hälsocentral vid sjukdom eller ohälsa. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård. Det kan också vara en läkare på sjukhuset, som i vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse anmäler ditt behov av hemsjukvård.

När en sådan anmälan kommit in kommer distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut att kontakta dig för att planera insatserna utifrån det beslut du fått. Om du upplever att du har behov av hemsjukvård ska du alltså kontakta din vårdcentral. Ansvaret för läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser ligger fortsatt kvar hos regionen.

Hemsjukvårdens övergång från regionen till kommunen påverkar inte ditt val av vårdcentral utan du har kvar din läkare vid den vårdcentral som du har via vårdval.

Hemsjukvårdens geografiska områden

Kommunens hemsjukvård är indelad i geografiska ansvarsområden för distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast Telefon 060-19 10 00 växel
Distriktssköterska Telefon 060-19 27 48

Områden: Liden, Holm, Holmsjön gräns mot Ånge kommun, västerut Jämtlandsgränsen. Stigevägen, Ängebo. Indal.

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast Telefon 060-19 10 00 växel
Område 1
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 46

Områden: Ljungan, Matfors österut mot Allsta, vintertjärn.

Område 2
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 46

Områden: Bällsta, Bällstavägen, Rännö mot Stödegräns, Matfors ytterområde, Attmar, Lucksta gräns mot Långsjön Njurunda och Hälsingegränsen.

Område 3
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 46

Områden: E14 gräns mot Stöde vid Hällsjö järnvägsviadukten och mot Selånger via Stenbäcken, Vattjom, Matfors centralt förutom Ljungan och Bällstavägen.

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast Telefon 060-19 10 00 växel
Distriktssköterska Telefon 060-19 27 47

Områden: Stöde,  gräns mot Ånge kommun (vid övre Viskan), norrut Stor Hullsjön. Öster Hällsjö vid järnvägsviadukt. Specksjön, Huljen mot Gammelbodarna.

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast Telefon 060-19 10 00 växel
Område 1
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Södra järnvägsgatan, Skolhusallén, östra Branta vägen mot Vidarstigen, Grevebäcken, Björneborgsgatan 10, Södermalm, Stenstan.

Område 2
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Sidsjövägen, Bergsgatan, Skolhusallén, Norra järnvägsgatan, Köpmangatan, Västermalm, Stenstan.

Område 3
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Axvägen 3-17, Nackstavägen 26-54.

Område 4
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Bergsgatan 49-91, Dalgatan 27, Övre Sallyhill, Västra Branta vägen, Artur Engbergsväg, Ekorrstigen, Paviljongvägen, Vidarstigen, Växthusstigen, Hakon Ahlbergsvägen.

Område 5
Distriktssköterska
Marie Hammarberg Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Bergsgatan 49-91, Dalgatan 27, Övre Sallyhill, Västra Branta vägen, Artur Engbergsväg, Ekorrstigen, Paviljongvägen, Vidarstigen, Växthusstigen, Hakon Ahlbergsvägen.

Område 5
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Granlo

Område 6
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Bergsåker, västra Huli, Gudmundsbyn, Kovland, Selånger, gräns västerut fram till Påläng och Gammelbodarna, Nordväst gräns mot Tösta, Byn och Norrbäcken.

Område 7
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Nackstavägen 16-25 17-25 Vallbacken, Betesbacken, Vinkeltået, Åkergränd, Gräsbacken, Midälvavägen, Lekängsvägen, Sallyhillsvägen.  Bultgatan.

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast Telefon 060-19 10 00 växel
Område 1
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 42

Områden: Skönsmon, Fridhemsgatan 63, 65, 67 och 69.

Område 2
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 42

Områden: Skönsmon, Östermalm gräns mot väster Björneborgsgatan 11, Grevebäcken.

Område 3
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 42

Områden: Bredsand, Stockvik. Vapelnäs.

Distriktssköterska

Bredsand, Hemmanet, Svartvik, Vapelnäs Telefon 070-187 16 13
Kvissleby Telefon 070-187 16 12
Nolby Telefon 070-186 61 02
Njurundabommen, östra Njurunda, västra Njurunda Telefon 070-100 08 15

Rehab

Bredsand, Nolby, Hemmanet, Svartvik, Vapelnäs

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast/fysioterapeut Telefon 060-19 10 00 växel

Kvissleby

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast/fysioterapeut Telefon 060-19 10 00 växel

Njurundabommen, östra Njurunda och västra Njurunda

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast/fysioterapeut Telefon 060-19 10 00 växel

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast Telefon 060-19 10 00 växel
Område 1
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Granloholm, södra Huli.

Område 2 Distriktssköterska Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Granloholm, Alliero, Ludvigsbergsvägen, Baldersvägen 14-16, Bergfotsvägen.

Område 3
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Haga, Norrmalm, gräns mot Riddargatan.

Område 4
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Bosvedjan, Bydalen.

Område 5
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Skönsberg, Baldershov ev gräns syd Riddargatan, väster Lasarettsvägen.

Område 6
Distriktssköterska
Telefon 060-19 10 00 växel

Områden: Skönsberg, Korsta, Ortviken, Petersvik, Tunadal.

Arbetsterapeut Telefon 060-19 10 00 växel
Sjukgymnast Telefon 060-19 10 00 växel
Område 1
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 49

Områden: Sundsbruk, Skönvik.

Område 2
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 49

Områden: Ljustadalen.

Område 3
Distriktssköterska
Telefon 060-19 27 49

Områden: Alnö.

Fler sidor på sundsvall.se

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Andra webbplatser

Hitta hälso- eller vårdcentral, 1177.se

Om hälsocentralen eller vårdcentralen är stängd kan du ringa sjukvårdsrådgivningen, 1177 Vårdguiden. Ring telefonnummer 1177 så får du tala med en sjuksköterska.

Vid en nödsituation där du är i behov av akut hjälp – Ring 112!

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.