Ansvarsfördelning kommun och region

Huvudregeln är att du i första hand kontaktar din hälso- eller vårdcentral vid behov av vård.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för personer som:

  • bedöms behöva hemsjukvård, det vill säga sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i det egna hemmet. Bedömningen ska vara gjord av läkare vid vårdcentral, hälsocentral eller sjukhus
  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • vistas i dagverksamhet.Region

Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till sin hälso- eller vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser och bedömningen av behov av hemsjukvård.

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Hemsjukvård

Andra webbplatser

Kontakta din vårdcentral, Region Västernorrland
Vårdguiden, 1177.se

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.