Överförmyndarkontoret

Överförmyndarkontoret handlägger ärenden för Överförmyndarnämnden Mitt, som omfattar kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig.

Överförmyndarkontoret ansvarar för att granska hur gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Tillsynen ska förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvara ta sin rätt blir ekonomiskt eller rättsligt missgynnade.

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten. Är du missnöjd med överförmyndarnämndens arbete så kan du vända dig till länsstyrelsen.

Vill du veta mer?

Läs mer på sundsvall.se

Kontakt överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämnden Mitt

Vad gör en god man eller förvaltare?

Bli god man eller förvaltare

Bli god man för ensamkommande flyktingbarn

Vem kan få en god man eller förvaltare?

Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

Blanketter – God man, förvaltare, förmyndare

Andra webbplatser

Länsstyrelsen i Västernorrland

Kontakt

Therese Samuelsson Östlund Överförmyndarchef

Överförmyndarkontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.