Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

Behöver du en god man eller förvaltare kan du själv eller någon i din familj eller närmaste släkt ansöka. Söker du åt någon annan gör du i stället en anmälan.

Det ska finnas med i en ansökan och anmälan

Skicka alltid med ett familjebevis, det vill säga ett personbevis som visar personens släktförhållanden, då du ansöker eller anmäler behov av god man och förvaltare

Beställ personbevis, Skatteverket

Det är bra om du har ett eget förslag på en god man, eftersom det är mycket lång väntetid för att få en god man. På blanketten Samtycke fyller du i ditt förslag på god man och skriver under. Då samtycker du till att den föreslagna personen blir din gode man.

Blankett, samtycke

Om personen du vill ha som god man/förvaltare, vill bli din gode man/förvaltare ska denne skriva på ett åtagande som du skickar in tillsammans med ansökan om god man. Om det är en person som inte är god man sedan tidigare ska denne också fylla i ett lämplighetsintyg.

Blankett, åtagande

Blankett, lämplighetsintyg

Ett godmanskap är frivilligt och du ska samtycka till det. Om du inte kan samtycka på grund av ditt hälsotillstånd ska det finnas ett läkarintyg som styrker detta.

Om du som behöver god man inte själv kan samtycka, har din familj eller din närmaste släkt rätt att yttra sig. Yttrandet kan skrivas på ett vanligt papper eller på blanketten Yttrande, och bifogas ansökan eller anmälan.

Blankett, yttrande

Om du som behöver god man eller förvaltare inte själv är i stånd att samtycka måste ansökan/anmälan alltid kompletteras med ett läkarintyg. Underlagen för Läkarintyg om godmanskap och Läkarintyg om förvaltarskap finns på Socialstyrelsens hemsida.

Läkarintyg om godmanskap, socialstyrelsens blankett

Läkarintyg om förvaltarskap, socialstyrelsens blankett

Du bör alltid bifoga en socialutredning, eller ett intyg från en kurator, som styrker behovet av god man, om du som behöver hjälp själv kan samtycka. Socialtjänstens biståndshandläggare eller en kurator gör utredningen.

 

Skicka in ansökan

Den här ansökan fyller du i om du vill söka god man eller förvaltare till dig själv, någon i din familj eller släkt.

Blankett, ansökan om god man/förvaltare

Du som bor i Sundsvall, Timrå och Ånge skickar ansökan till: Sundsvalls Tingsrätt, Box 467, 851 06 Sundsvall

Du som bor i Nordanstigs kommun skickar ansökan till: Hudiksvalls Tingsrätt, Box 1073, 824 12 Hudiksvall

Skicka in anmälan åt någon annan

Den här anmälan fyller du i om du vill söka god man eller förvaltare till någon du känner privat eller möter i din yrkesutövning.

Blankett, anmälan om behov av god man eller förvaltare

Skicka anmälan till: Överförmyndarkontoret, 851 85 Sundsvall

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Andra webbplatser

 

 

Kontakt

Therese Samuelsson Östlund Överförmyndarchef

Överförmyndarkontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.