Gifta sig, partnerskap och borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande men utan religiösa inslag. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare.

Gör så här för att gifta er borgerligt:

1. Kontakta en borgerlig vigselförrättare.
Det är vigselförättaren som bokar kommunens paradvåning.

Länsstyrelsens lista över borgerliga vigselförrättare

2. Beställ intyg om hindersprövning och ändring av efternamn från Skatteverket.

Hindersprövning, Ansökan och försäkran

Efternamn, Anmälan

Tänk på att:

  • Du som är invandrare kan behöva styrka ditt civilstånd.
  • Beställ tolk när det behövs.
  • Ni behöver två närvarande vittnen.
  • Efter vigseln får ni ett vigselbevis.
  • Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.

Mer om äktenskap och partnerskap

På Skatteverkets hemsida kan du läsa om äktenskap och partnerskap.

Vad kostar det?

I Sundsvall hålls den borgerliga vigseln som en enkel ceremoni, vanligen i kommunens paradvåning i Hedbergskahuset på Kyrkogatan 26.

  • Väljer Ni att viga er måndag till fredag 08.00- 17.00 är det kostnadsfritt. Vigselförrättaren bokar tiden.
  • Väljer Ni att viga er på en vardag efter 17.00 eller lördag, söndag tas en avgift per timme ut. Brudparet bokar tiden.

Er vigsel kan även ske på andra platser, efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Boka Hedbergska huset, Paradvåningen

Brudparet kommer överens med vigselförrättaren om datum och tid och kontaktar Scenservice för bokning.

Telefon: 060-19 97 10
E-post: scenservice@sundsvall.se

Läs mer om Hedbergska huset, Paradvåningen.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Länsstyrelsens lista över borgerliga vigselförättare
Vigsel i Svenska kyrkan

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.