Frivilliguppdrag – Stöd någon med funktionsnedsättning

Vi söker dig som kan avsätta lite tid varje vecka/månad till att stödja en person med funktionsnedsättning och dennes familj.

Du får ersättning för ditt uppdrag.

Du kan ta uppdrag som:

Kontaktperson LSS – vad är det?

Många personer med funktionsnedsättning saknar ibland vänskapsrelationer och har ett litet socialt nätverk. Därför finns det en möjlighet att beviljas kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Uppgift som kontaktperson

Din uppgift som kontaktperson är att vara en medmänniska till en person med funktionsnedsättning som behöver hjälp med att bryta isolering, delta i olika aktiviteter och därmed kunna leva ett självständigare liv i samhället. Du ska också kunna ge råd i okomplicerade vardagliga situationer. Ni träffas ett antal gånger i månaden och gör något som ni båda uppskattar, till exempel går på bio, fikar, går på stan, promenerar, lagar mat tillsammans eller bara att sitter ned och pratar med varandra. Det finns inget krav på någon speciell aktivitet eller på något visst antal timmar som ni ska träffas, utan det viktiga är själva samvaron.

Uppdrag och arvode

Som kontaktperson har du ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. I ditt uppdrag är du olycksfallsförsäkrad under den tid du utför uppdraget samt under resorna till och från uppdraget. Kommunen har inget krav på att du har bil eller körkort. Om du skulle vilja använda egen bil under uppdraget utgår ingen bilersättning och det är din egen trafikförsäkring som gäller.

Du får ett arvode och en omkostnadsersättning för ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet får du för att du tar ett uppdrag och det ska beskattas. När det gäller omkostnadsersättningen är den till för dina omkostnader i samband med uppdraget. Om ni till exempel går på bio betalar du din biljett och den enskilde betalar sin. Omkostnadsersättningen är till viss del avdragsgill i deklarationen.

Nivåer på uppdraget

Det finns tre olika nivåer på uppdrag som kontaktperson. Utgångspunkten är att ni på nivå 1 träffas två gånger per månad och på nivå 2 fyra gånger per månad. På nivå 3 har ni tät kontakt. Förutom träffarna har du också kontakt ett antal gånger per telefon med den enskilde och dess företrädare.

Intresserad av uppdraget?

Vi hoppas att du känner dig intresserad och nyfiken på uppdraget som kontaktperson. Av erfarenhet vet vi att många kontaktpersoner tycker att de har ett roligt uppdrag och upplever att de gör en meningsfull insats till en medmänniska. Om du är intresserad kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Ledsagare – vad är det?

Ledsagarservice är en insats som en person med funktionsnedsättning kan bli beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tanken med ledsagarservice är att underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet och att göra det möjligt att medverka i olika sociala sammanhang, till exempel idrottsaktiviteter, kulturarrangemang och promenader med mera.

Följa med och ge stöd

Din uppgift som ledsagare blir att följa med på respektive aktivitet och ge stöd till personen utifrån de individuella behov som hon eller han har. Personen får ett beslut om ett visst antal timmar per månad med ledsagarservice utifrån sitt behov. Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter.

Uppdrag och arvode

Som ledsagare har du ingen anställning, utan ett arvoderat uppdrag. I ditt uppdrag är du olycksfallsförsäkrad under den tid du utför uppdraget samt under resorna till och från uppdraget. Egen bil ska inte användas under uppdraget. Om den enskilde är beviljad färdtjänst kan man eventuellt nyttja den. I övrigt är det oftast buss som gäller.

Du får ett arvode för ditt uppdrag som ledsagare och arvodet ska beskattas. Du kan få ersättning för dina omkostnader i uppdraget. Om ni till exempel åker buss, går på bio, fikar eller går och badar så får du ersättning för dina utlägg. Villkoret är att omkostnaderna är skäliga, högst 300 kronor per månad.

Intresserad av uppdraget?

Vi hoppas att du känner dig intresserad och nyfiken på uppdraget som ledsagare. Av erfarenhet vet vi att många ledsagare tycker att de har ett trevligt uppdrag och upplever att de gör en meningsfull insats till en medmänniska. Om du är intresserad kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Avlösarservice – vad är det?

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlastning i hemmet för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösarservice kan också vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller för att kunna resa bort. Det finns också vuxna personer med funktionsnedsättning som bor hos sina föräldrar eller vårdas av andra anhöriga. Dessa kan också behöva avlastning för att vila eller för att genomföra egna aktiviteter.

Behovsprövat beslut

För avlastning kan kommunen bevilja avlösarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personen får ett beslut om ett visst antal timmar per månad för avlösarservice utifrån behovet.

Avlösning i personens hem

Ditt uppdrag som avlösare är att avlasta anhöriga i deras hem, vilket innebär att du tillfälligt tar hand om omvårdnaden för personen med funktionsnedsättning. Om avlösarservicen avser ett barn med funktionsnedsättning har du inget ansvar för eventuella syskon i hemmet.

Uppdrag och arvode

Som avlösare har du ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. Du är olycksfallsförsäkrad under den tid du utför uppdraget samt under resorna från och till uppdraget. Du får ett arvode per timme för ditt uppdrag som avlösare. Arvodet baseras på hur många timmar avlösarservice personen är beviljad.

Intresserad av uppdraget?

Vi hoppas att du känner dig intresserad och nyfiken på uppdraget som avlösare. Av erfarenhet vet vi att många avlösare tycker att de har ett stimulerande och meningsfullt uppdrag. Om du är intresserad kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Stödfamilj till personer med funktionsnedsättning – vad är det?

Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan vid behov erbjudas korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Stödfamilj är en form av korttidsvistelse och rör oftast barn och ungdomar. Personen får ett beslut om stödfamilj för ett visst antal dygn per månad.

Avlastning

Genom denna insats kan föräldrar och vårdnadshavare ges tillfälle för avlastning och utrymme för avkoppling. För personen med funktionsnedsättning kan vistelsen hos stödfamiljen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan också ses som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar och vårdnadshavare.

Uppdrag och arvode

När en familj, ett sammanboende par eller i vissa fall en ensamboende person tar på sig uppdrag som stödfamilj är det en i hushållet som tar emot ersättningen. Denne har ingen anställning, utan ett arvoderat uppdrag. Uppdraget är arvoderat och ska beskattas. Omkostnadsersättning utges för egna utgifter i samband med uppdraget och omfattar exempelvis mat och tvätt. Omkostnadsersättningen är till viss del avdragsgill i deklarationen.

Vi har inget krav på utbildning, din personliga lämplighet gäller i första hand och du ska ha fyllt 18 år. Sekretess gäller vid uppdraget. Du är försäkrad till och från uppdraget och under tiden du utför det. Kommunen har inget krav på att du har bil eller körkort. Om du skulle vilja använda egen bil under uppdraget utgår ingen bilersättning och det är den egna trafikförsäkringen som gäller. Det är barnets vårdnadshavare som har ansvar för att se till att barnet hämtas och lämnas hos stödfamiljen, samt bekostar eventuella fritidsaktiviteter under vistelsen.

Tidsomfattning

Tiden för uppdraget beräknas från ankomst till och avresa från stödfamiljen. Halvt dygn är 12 timmar eller mindre. Helt dygn är mer än 12 timmar. För lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode.

Intresserad av uppdraget?

Vi hoppas att du känner dig intresserad och nyfiken på uppdraget som stödfamilj. Av erfarenhet vet vi att många stödfamiljer tycker att de har ett roligt och stimulerande uppdrag. Stödfamiljerna upplever också att de gör en meningsfull insats för en annan person och den enskildes familj. Om du är intresserad kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Vill du få mer information om uppdragen är du välkommen att ringa eller mejla till uppdragssamordnarna, s kontaktuppgifter längst ner på sidan.
Du kan också skicka in en Intresseanmälan.

Intresseanmälan för frivilligt socialt arbete

Gör en värdefull insats för en person med funktionsnedsättning.

Kontakt

Gun Wallgren Administrativ assistent

060-19 10 76

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.