Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år.

Kontakten gäller under en begränsad tid och du väljer var kontakten ska ske. Ombuden har tystnadsplikt och stödet kostar ingenting.

Vad gör ett personligt ombud?

Personliga ombud stöttar dig som upplever du behöver extra stöd, vård och service för att vardagen ska fungera. Ombuden kan bland annat hjälpa till med att:

 • kartlägga vård- och servicebehov
 • samordna insatser och bygga upp nätverk
 • vara ett stöd i kontakten med myndigheter
 • ge förslag och inspiration till förändring

Ett personligt ombud arbetar fristående från myndigheter, vårdgivare. Det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

broschyr: personligt-ombud

Vem kan få personligt ombud?

 • du som har ett sammansatt behov av vård, stöd, service och sysselsättning
 • du som har behov av kontakt med flera myndigheter
 • du som har en egen vilja till förändring och delaktighet

Våra bedömningsgrunder

När du ansöker om att få ett personligt ombud bedömer vi:

 • om du hör till målgruppen
 • hur eventuella insatser kring dig ser ut
 • vilket nätverk som finns runt dig

Personliga ombud har förbehållsrätt att göra prioriteringar, tungt vägande skäl är (fastställd av vår ledningsgrupp):

 • Ensamstående med barn
 • Unga personer i åldern 18-25 år
 • Personer utan stöd från socialtjänst eller psykiatri

Du har inte laglig rätt till personligt ombud och kan därmed inte överklaga till förvaltningsdomstol om du nekas personligt stöd. Kommunerna har alltså möjlighet, men inte skyldighet att erbjuda stöd av personligt ombud.

Har du synpunkter på verksamheten, hör av dig till kanslienhetschef Marianne Bergman, telefon 060-19 10 86.

Så arbetar vi

Vi använder delar av en modell som kallas resursmobiliseringsmodellen. Det är en utveckling av Case Management från Psychiatric rehabilitation Boston University, USA.

Vi använder oss främst av två delar, lösningsinriktat arbetssätt och nätverksarbete.

Så här kan det gå till:

 • De första träffarna skapar vi en bild om hur du upplever ditt liv.
 • Vi gör vi en handlingsplan utifrån dina behov och önskemål.
 • Vi brukar koncentrera oss på att ha ett mål i sänder.
 • Vi har ett gemensamt mål att arbeta för, men det är du som klient som avgör vilket mål du ska nå. Det behöver inte vara stora “saker” utan vi tycker att det är bättre att ta små steg.
 • Tillsammans hittar vi de lösningar som passar just dig.

Andra webbplatser

Personligt ombuds nationella hemsida
Råd om psykisk hälsa – Landstinget

Var sidan till hjälp?