Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år.

Kontakten gäller under en begränsad tid och du väljer var kontakten ska ske. Ombuden har tystnadsplikt och arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. Det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

Vad gör ett personligt ombud?

Personliga ombud stöttar dig som upplever att du behöver extra stöd, vård och service för att vardagen ska fungera. Ombuden kan bland annat hjälpa till med att:

 • kartlägga vård- och servicebehov
 • samordna insatser och bygga upp nätverk
 • vara ett stöd i kontakten med myndigheter
 • ge förslag och inspiration till förändring

Vem kan få personligt ombud?

 • du som har ett sammansatt behov av vård, stöd, service och sysselsättning
 • du som har behov av kontakt med flera myndigheter
 • du som har en egen vilja till förändring och delaktighet
 • du som inte befinner dig i ett aktivt missbruk

Våra bedömningsgrunder

När du ansöker om att få ett personligt ombud bedömer vi:

 • om du hör till målgruppen
 • hur eventuella insatser kring dig ser ut
 • vilket nätverk som finns runt dig

Personliga ombud har förbehållsrätt att göra prioriteringar. Tungt vägande skäl är (fastställd av vår ledningsgrupp):

 • Ensamstående med barn
 • Unga personer i åldern 18-25 år
 • Personer utan stöd från socialtjänst eller psykiatri

Du har inte laglig rätt till personligt ombud och kan därmed inte överklaga till förvaltningsdomstol om du nekas personligt ombud. Kommunerna har alltså möjlighet, men inte skyldighet att erbjuda stöd av personligt ombud.

Har du synpunkter på verksamheten, hör av dig till avdelningschef kansli Annika Backström, telefon 060-19 10 86.

Så arbetar vi

Vi använder delar av en modell som kallas resursmobiliseringsmodellen. Det är en utveckling av Case Management från Psychiatric rehabilitation Boston University, USA.

Vi använder oss främst av två delar, lösningsinriktat arbetssätt och nätverksarbete.

Så här kan det gå till:

 • Vid de första träffarna skapar vi en bild om hur du upplever ditt liv.
 • Vi gör en handlingsplan utifrån dina behov och önskemål.
 • Vi brukar koncentrera oss på att ha ett mål i sänder.
 • Vi har ett gemensamt mål att arbeta för, men det är du som klient som avgör vilket mål du ska nå. Det behöver inte vara stora “saker” utan vi tycker att det är bättre att ta små steg.
 • Tillsammans hittar vi de lösningar som passar just dig.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.